narratief evalueren & verantwoorden

Website under construction

Zicht op kwaliteit en betekenis van zorg

Op basis van het ontsluiten van verhalen en ervaringen van zorgontvangers, medewerkers en verwanten.
Middels het inrichten van een vertelpunt, narratief informatiesysteem (NIS), narratief evaluatiesysteem (NES) en een narratief verantwoordingssysteem (NAS).
Voor organisaties, voor overheden, voor ketens, voor toezichthouders. Op sector niveau, op organisatieniveau en individueel niveau.
StoryConnect is in Nederland marktleider in narratief evalueren in de zorg, sociaal domein en het veiligheidsdomein. StoryConnect heeft de technische infrastructuur en kennis om narratieve informatiesystemen in te richten. Daarin worden de verhalen en ervaringen die via (digitale) vertelpunten worden opgehaald vastgelegd en bewerkt. In een dashboard worden via weak signals uit de narratieve data patronen zichtbaar. Daarop kunnen bestuurders en toezichthouders dan inzoomen waarbij de achterliggende ervaringen benaderbaar zijn en blijven.
4VITAE is het narratief evaluatie en verantwoordingsteam van StoryConnect voor de zorg en het sociaal domein. Arno Terra en Harold van Garderen zijn daar de trekkers van. Wilt u uw eigen NIS, NES en/of NAS bel dan Arno of Harold of mail naar info@4vitae.nl

 

Het 4VITAE narratief kwaliteitskader voor organisaties:

 

De 4VITAE verantwoordingsketen: 

Organisaties maken zichtbaar wat hun bijdrage is aan  maatschappelijke opgaven (toegankelijke en betaalbare zorg, kwetsbare mensen inclusief laten zijn en helpen om tot bestaan te komen). Dat vraagt van organisaties om zichzelf de maat nemen, de betekenis van zorg in beeld brengen en dat te valideren aan de bedoeling en gedeelde visie om zo te laten zien dat publiek geld gebruikt is voor en de publieke zaak en goede zorg (zorg die goed doet).

 

 

De verschillende narratieve praktijken: 

Narratief evalueren is het samen reflecteren op goede zorg  op basis van samen onderzoeken van verhalen en ervaringen; participatory narrative inquiry (PNI)

Narratief verantwoorden is het zichtbaar maken wat de betekenis van zorg is voor de zorgontvangers en dat relateren aan de bedoeling en visie van de organisatie ten behoeve van zowel interne als externe verantwoording.

Narratief werken is het werken met verhalen en levensgeschiedenissen bij het zorg verlenen zelf. Zo maakt het kennen van een levensgeschiedenis het makkelijker om een praatje voor de vaak te maken.

 

Het VITAE model voor samen werken aan kwaliteit:

Samenwerken aan zorg in een lerende of Rijnlandse organisatie vraagt om:

Verantwoorden: Samen intern en extern verwantwoorden. Intervisie: samen vakbekwaam zijn en blijven. Toezicht door de Raad van Toezicht, OR, cliëntenraad, IGJ en zorgkantoor, Analyse van de narratieve data en het samen Evalueren op goede zorg en goede praktijken aan de hand van ervaringen en verhalen.

 

4VITAE is het narratief evaluatie en verantwoordingsteam van StoryConnect voor de zorg en het sociaal domein. Arno Terra en Harold van Garderen zijn daar de trekkers van. Wilt u uw eigen NIS, NES en/of NAS bel dan Arno of Harold of mail naar info@4vitae.nl