+31629097305 info@4vitae.nl

Besturingsfilosofie

Opgavematig besturen, narratief evalueren, maatschappelijk verantwoorden

4vitae biedt een nieuwe besturingsfilosofie

Van werkvloer tot directie kamer, van straat tot ministerie, van productgebruik tot terrorisme-bestrijding en van woonzorg tot treinverkeer.

Zitten doelen, eisen en taken u in de weg?
4vitae helpt bestuurders de organisatieopgave helder te krijgen. En te vertalen naar ketenpartners, afdelingen en teams. Medewerkers krijgen zo ruimte om de opgave te realiseren.

Kent u de echte bedoeling van uw organisatie al?
4vitae helpt ketenpartners, afdelingen en teams narratief te evalueren vanuit meerdere perspectieven. Daardoor wordt de bedoeling en betekenis van hun handelen zichtbaar.

Wilt u adaptief besturen en verantwoorden op betekenis?
Als bedoeling en opgave van elkaar verschillen helpt 4vitae aanpassingen te doen. Ook helpt 4vitae bestuurders te verantwoorden naar externe partijen.

Adaptief besturen

4vitae helpt uw organisatie adaptief te besturen en zich te verantwoorden door continue en op grote schaal de intelligentie, toezichtskracht en creativiteit van uw eigen mensen, klanten, burgers, patiënten te betrekken. Daartoe worden vijf soorten SIDE cycli doorlopen: opgave, context, evalueren, bedoeling en verantwoorden .

In een opgave cyclus bepaalt u  – samen met alle belanghebbenden – de opgave van uw organisatie. De opgave geeft mensen ruimte om het goede te doen voor anderen en zichzelf, waar dat met taken, doelen, regels en procedures vaak niet lukt.

In een context cyclus wordt de organisatorische opgave vertaalt naar eigen context: praktijken, markten, aandachtsgebieden.

In een evalueren cyclus delen en duiden alle betrokkenen ervaringen. Hierdoor worden trends en signalen over sociale en morele aspecten zichtbaar, wat kan leiden tot aanpassingen om de opgave te gaan of blijven realiseren.

In een bedoeling cyclus worden alle bedoelingen samen getoetst op de opgave. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre de bedoeling en opgave van de organisatie overeenkomen.

In een verantwoorden cyclus wordt er intern en extern verantwoording genomen voor eventuele verschillen middels blame-free trialogen tussen

  • bestuur,
  • interne toezichthouders (cliëntenraad, ondernemersraad, raad van toezicht) en
  • externe toezichthouders en stakeholders zoals opdrachtgevers.

Megatrends stellen geheel nieuwe eisen aan organisaties

Stakeholders vragen bestuurders, beleidsmakers, politici en toezichthouders om anders te besturen, organiseren en verantwoorden

4vitae vervult de behoefte van bestuurders voor een nieuwe besturingsfilosofie

Door veranderingen in de maatschappij en in uw eigen organisatie is het nodig om continue de bedoeling te evalueren. De periode waarin de cycli opgave, context en verantwoorden worden doorlopen hangt af van hoe snel uw organisatie verandert.

In dienstverlenende organisaties en het sociale domein is het nodig om dit maandelijks of per kwartaal te doen. Voor gemeente en zorgorganisaties is (half) jaarlijks mogelijk afdoende. In de staalindustrie lijkt 4 tot 5 jaar snel genoeg zolang er uit de evaluatie geen signalen komen dat men de opgave niet (meer) kan realiseren.

Doorpraten?

Gebruik dit formulier of mail naar info@4vitae.nl