Opgave

Over onze visie op organisaties

Een opgave geeft houvast en beweging zonder iets vast te leggen

Organisaties lijken vaak alleen gericht op productie. Zoveel auto’s van een bepaalde kwaliteit. Zoveel kinderen voor een bepaald diploma. Zoveel operaties of patiënten per jaar. Zoveel handelen per dag. Als je echter dieper kijkt zijn organisaties ook van betekenis voor mensen. Het is de plek waar ze samen iets voor elkaar krijgen. Er voor elkaar zijn. Van betekenis zijn voor elkaar. Dat is waar voor vele soorten organisaties. Van families tot hele sectoren. Van scholen en verpleeghuizen tot multinationals.

De meeste organisaties hebben dan ook geen doel. Ze doen wel vaak of ze een doel hebben. Bijvoorbeeld TOPzorg leveren of de snelste service in de omgeving. Beiden zijn voorbeelden van doelen die niets zeggen over de betekenis die de organisatie heeft voor maatschappij of de mensen die er werken. Een van de weinige organisaties met een heel bekende opgave is Coolblue. Iedereen kent hun opgave:

Alles voor een glimlach

Die opgave gaat niet over producten of doelen als de snelste of de goedkoopste. Het zet medewerkers in beweging. Het geeft alle medewerkers de ruimte om alles te doen wat een glimlach op het gezicht van de klant brengt. Van leuke reclames tot gekke verpakkingen. En ook voor het eigen personeel overigens. Alles voor een glimlach is net zo toepasselijk op HR en de kantine.

De trajecten van 4vitae starten dan ook met het helder krijgen van de opgave. Twee voorbeelden:

Mensen een fijne dag bezorgen (Langdurige zorg)

Vrijheid (NS in de campagne “Waar ga jij naar toe vandaag?”)

Deze opgaven kunnen door iedereen in de organisatie (en door klanten, patiënten, afnemers, consumenten) worden vertaald naar de eigen situatie en activiteiten. Zo konden passagiers prima vertellen over situaties en momenten waar het de NS wel of niet lukte om vrijheid te laten ervaren. En zowel medewerkers, vrijwilligers als familieleden zien veel over hoe fijn (of niet) de dag van hun demente ouders verloopt. 4vitae betrekt hen zo allemaal als mede-toezichthouders op de opgave.

Een opgave is een narratief dat ruimte schept
Mensen kunnen daardoor het goede te doen voor de ander, elkaar en de maatschappij

4vitae is een kennisintensieve MKB onderneming met een maatschappelijke opgave.

Wij zien het als onze opgave om organisaties zich te leren zien als betekenisgevend systeem en daar intern en extern naar te handelen. Een organisatie is meer dan productie. Dat geldt voor een fabriek, verkoop en logistiek, maar ook voor onderwijs, politie en zorg. Mensen willen bijdragen en van betekenis zijn. Een mens wordt mens door interacties met andere mensen. Daar praten we over, daar denken we over, dat nemen we mee in onze beslissingen. Op het werk en thuis. Die betekenis en interacties zijn niet zinvol te meten, maar wel te merken als mensen vertellen. Betekenissen worden ook zichtbaar als mensen wordt gevraagd waarom ze iets vertellen of wat de betekenis van het vertelde voor hen is.

Zulke vertellingen met antwoorden op vragen daarover heten narratieven. De narratieven die mensen in en rondom een organisatie, plek of onderwerp vertellen vormen een narratieve ecologie. Een ecologie is een netwerk van o.a. mensen, verhalen, ideeën, beelden, overtuigingen, taboes, mythes, aspiraties en herinneringen. De narratieve ecologie is als een weefsel dat organisaties bij elkaar houdt. Dat de organisatie als ecologie sterk en veerkrachtig maakt, maar wat ook als los zand aan elkaar kan hangen.

Vanuit een solide wetenschappelijke basis helpt 4vitae klanten om de narratieve ecologie van hun organisaties te versterken. 4vitae zorgt ervoor dat de kennis, keuzes, afwegingen en aannames van mensen die verborgen zitten in hoofden en narratieven van mensen wordt ontsloten. 4vitae faciliteert het participatief duiden van deze informatie door teams, management, bestuurders en toezichthouders om te evalueren, te verantwoorden en adaptief te besturen. Zo ontstaat zicht op betekenissen en zijn we van betekenis voor elkaar.