Effecten psychofarmaca

Effecten psychofarmaca

Effecten psychofarmaca Help mee de effecten van deze medicijnen in beeld te krijgen Vertel over jouw ervaringen met angst-dempende middelen, anti-depressiva, anti-psychotica, lithium-middelen, psycho-stimulantia (ADHD, slaapzucht), kalmerende middelen en slaapmiddelen...
Evaluatie anders zorgen

Evaluatie anders zorgen

Evaluatie anders zorgen Zicht op het werk van jeugdteam in de regio Zuid-Holland Zuid De uitdaging De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid verzorgt de toegang en ondersteunt jeugd/wijkteams voor Dordrecht en omringende gemeenten. In 2020 is gestart met het het...
Casemanagement hersenletsel

Casemanagement hersenletsel

Evaluatie casemanagement hersenletsel De uitdaging In beeld brengen wat de casemanager hersenletsel doet en dat betekent voor de mens met hersenletsel en zijn/haar naasten. Casemanagement Hersenletsel Aanpak Casemanagers, zorgprofessionals, mensen met hersenletsel en...
Zicht op jeugdbescherming

Zicht op jeugdbescherming

Ervaringsdeskundigheid Jeugdbescherming De uitdaging Bij de ontwikkeling van het toekomstscenario ‘effectieve jeugd- en gezinsbescherming’ was behoefte aan de inbreng van het cliëntenperspectief. Vanwege tijdsdruk werd gekozen om ervaringen uit het landelijke traject...
Zicht op dementie

Zicht op dementie

Zicht op het alledaagse bij dementie De uitdaging De bestuurders van de Reigershoeve ervoeren dat er bij het verantwoorden en het toezicht vanuit IGJ de naruk lag op een papieren en instrumentele werkelijkheid. Hun wens was om dat wat er iedere dag gedaan wordt en wat...