Adaptatie is het aanpassen van systemen (en organisaties) aan interne of externe veranderingen.