De bedoeling van een systeem is wat het doet. Als bijvoorbeeld een bedrijf de medewerkers die er werken gelukkig maakt, dan is dat wat het systeem doet. En als een machine iemand verwondt dan is dat de bedoeling van die machine.

De bedoeling van een organisatie is vaak niet direct te achterhalen. Er is geen heldere oorzaak-gevolg relatie te vinden. De bedoeling ontstaat (ook wel emergentie genoemd) door interacties tussen actoren in het systeem.