Betekenisgeving is het proces waarom mensen individueel en groepen (vaak tegenstrijdige of dubbelzinnige) informatie en signalen tot zich nemen, opties creëren en bespreken en vervolgens tot besluiten komen die ook vrijwel meteen in de praktijk worden gebracht.

Betekenisgeving is daarmee fundamenteel anders dan bijvoorbeeld strategievorming of planning waar het gaat om een koers uit te zetten voor langere tijd.

Zie ook evalueren.