De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet. Een ander woord voor kwaliteit is deugdelijkheid. Door de grote toename van producten en diensten is de kwaliteit van die producten in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden.

Voor mensen en diensten (waaronder onderwijs en zorg) is de kwaliteit geen relevant begrip.

Je kunt wel zeggen dan een mens een bepaalde kwaliteit heeft, bijvoorbeeld een voetballer met veel overzicht.

Mensen en diensten hebben vaak meerdere kwaliteiten. Veel daarvan zijn emergent van aard.