Narratief is het brede begrip waarmee vele soorten uitingen worden aangeduid. Zoals (geschreven) tekst, gesproken tekst of geluid (muziek), beelden (foto, video), tekeningen, artikelen, schilderijen, boeken, films, documentaires, enz.

Een belangrijk onderscheid is of het narratief ruw/spontaan is (zoals bij een anekdote die vertelt wordt op een verjaardag of bij de koffieautomaat) of dat het narratief met veel aandacht, tijd en geld is gemaakt (zoals bij een boek of een documentaire. Bij 4vitae werken we in alle fasen met beide vormen.

Ruwe, spontane, anecdotische narratieven

Deze vormen het basismateriaal voor evalueren. Bijvoorbeeld:

  • Verhalen over klantsituaties die medewerkers van een helpdesk horen van klanten.
  • Vertellingen door zorgmedewerkers over situaties waarin het hun wel of niet lukt om bewoners een fijne dag te bezorgen.
  • Observaties van ondernemers over wat ze horen in hun winkel over de buurt waarin ze gevestigd zijn.
  • Meningen van gebruikers over een merk.

Gepolijste, geformuleerde narratieven

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Het document dat de organisatorische opgave beschrijft
  • Nieuwsbrieven om mensen uit te nodigen ervaringen te delen of naar een bijeenkomst te komen
  • Een presentatie (StoryTelling) om aanpassingen te communiceren naar een breed publiek
  • Verantwoordingsdocumenten.