Een trialoog is een gesprek tussen drie personen of groepen. In de 4vitae benadering kan een van de groepen vertegenwoordigd zijn door een narratieve evaluatie. Bijvoorbeeld doordat (1) bestuurders verantwoording afleggen aan een (2) formele toezichthouder met behulp van (3) een narratieve evaluatie  van bedoeling van de organisatie.

Medewerkers, cliënten, burgers, enz. nemen dus niet fysiek deel aan de trialoog, maar zijn “aanwezig” in de vorm een verantwoordingsrapportage die eerder door een trialoog tussen cliëntenraad/ondernemersraad, raad van toezicht en bestuurders/raad van bestuur is vastgesteld. In dit proces worden de bestuurders/raad van bestuur gemandateerd om de organisatie te verantwoorden op basis van de vastgestelde narratieve verantwoordingsrapportage.