Verantwoorden is rekenschap geven van, rechtvaardigen: zich verantwoorden rekenschap afleggen (van Dale). Verantwoorden is dus een proces waarmee organisaties of mensen verantwoording afleggen over hun acties of de staat van iets wat zij onder beheer hebben.

4vitae gaat uit van het adagium “intern verantwoorden = extern verantwoorden”. Dat wil zeggen dat de informatie die daarvoor gebruikt wordt hetzelfde is. Daarnaast zien wij verantwoorden ook als verantwoording nemen voor.

Het versterken van de narratieve ecologie van een organisatie versterkt ook deze processen waardoor de 4vitae benadering invloed heeft op de balans tussen drie belangrijke narratieven: het economische narratief, het juridische narratief en het morele narratief. Zie onderstaande figuur: