+31629097305 info@4vitae.nl

G10000

Grootschalige burgerparticipatie die bestuurders en beleidsmakers laat horen wat inwoners willen dat ze horen

Durf jij het aan?

Maak een afspraakNeem contact op

Wat is G10000?

G10000 is een effectieve manier om inwoners impact te laten hebben op beleid door hen de uitvoering te laten evalueren. Het is een moderne vorm van burgerparticipatie die maximaal gebruik maakt van de kennis, kunde en toezichtskracht van inwoners.

Waarom G10000?

Inspraakavonden, inzageprocedures, wijkbudgetten, burgertoppen. Het zijn allemaal voorbeelden van feedback van inwoners op beleid van overheden. Een aantal jaren geleden was G1000 een populair middel om inwoners invloed te geven op beleid.

Maar het werkte niet. De Commissie Boogaard/Cohen concludeerde in 2018 dat er geen enkele invloed was op het beleid. En dat is logisch. Beleid maken is iets voor beleidsmakers. De rol van inwoners is het geven van feedback op de uitvoering daarvan.

G10000 is anders

Dat is precies wat G10000 doet. 10.000 inwoners feedback laten geven op de uitwerking beleid op alle terreinen tegelijk. En beleidsmakers en bestuurders daarmee beleid laten aanpassen.

Inwoners kunnen feedback geven op wat zij willen. Aan jou en je beleidsmakers de taak om die input serieus te nemen. Durf je het aan?

G10000

Een G10000 hangt 10000 microfoons op in de samenleving

 

Daardoor hoor je wat de samenleving wil vertellen

 

Soms is dat niet wat je wil, maar wel moet horen

Waarde van G10000

G10000 geeft gemeente en beleidsmakers direct zicht op wat inwoners willen dat zij horen. Maximaal 10000 inwoners geven feedback op de uitvoering van beleid. Zo ontstaat een stroom warme data die rechtstreeks uit de samenleving komen. Die stroom wordt gebruikt om beleid en uitvoering waar nodig aan te passen. Onafhankelijke facilitators bewaken de integriteit. Optioneel kan een onderzoeksjournalist via de media meehelpen om inwoners te bereiken en te betrekken.

Wat kun je niet met G10000?

G10000 is geen Haarlemmerolie voor het oplossen van alle problemen van een gemeente. Het is wel een goede stap om input van inwoners op beleid te krijgen. En wie weet spelen er heel andere zaken dan u denkt. Of zijn die heikele issues binnen de gemeente helemaal niet zo actueel voor de inwoners.

Een G10000 geeft beleidsmakers en bestuurders directe en grootschalige feedback op de uitvoering

 

Onafhankelijke facilitators bewaken dat zij die zelf vertalen naar aanpassing in beleid

Hoe werkt G10000?

G10000 verloopt in vier stappen:

Identiteit en kanaalkeuze

Een gedegen voorbereiding zorgt er voor dat inwoners ook echt bereikt worden. Er wordt geschikte identiteit gekozen die inwoners gaat vragen hun ervaringen te delen. En er wordt een communicatieaanpak opgezet zodat tot in de haarvaten van de samenleving kan worden doorgedrongen. Naast de reguliere partners kan ook – optioneel – bijvoorbeeld een lokale omroep of een onafhankelijke onderzoeksjournalist worden betrokken.

Verspreiding van vertelkamer

Via de gekozen kanalen wordt gedurende 4 weken de digitale vertelkamer verspreidt. Optioneel kunnen ook fysieke vertelbijeenkomsten worden opgezet. Daarin vertellen maximaal 10000 inwoners over situaties en gebeurtenissen waarvan zij willen dat bestuurders die horen. In die 10.000 verhalen zit veel waarde en signalen verborgen.

Om die zichtbaar te maken beantwoorden de inwoners ook ongeveer 10 vragen over henzelf, hun ervaring en over de impact van wat zij vertellen. Iedere week wordt gecommuniceerd hoeveel mensen al hun ervaringen hebben gedeeld. Optioneel kan de onderzoeksjournalist een aantal ervaringen citeren en zo nog meer mensen aanzetten ook te vertellen.

Inzicht in wat er speelt

Twee weken later is er een bijeenkomst waarin ongeveer 40 beleidsmakers onder leiding van de facilitators inzicht opbouwen in wat er speelt in de samenleving. In groepjes van 4-6 mensen vertalen zij hun inzichten naar 8 soorten acties:

  • invoeren of aanpassen maatregelen.
  • iets uitzoeken.
  • beleid of organisatie aanpassen.
  • experiment(en) starten met de samenleving.
  • maatregelen afschaffen.
  • praktijk verkennen.
  • normen beter uitdragen.
  • nieuwe waarden omarmen.
Impact op beleid

Gedurende drie maanden kunnen inwoners in de vertelkamer vertellen wat zij merken van de acties. Op die manier wordt die impact van de G10000 op het beleid zichtbaar. De afdelingen beleid en communicatie van de gemeente communiceren daarover zelf via de eerder genoemde kanalen.

Specificaties burgerparticipatie G10000

 • Doorlooptijd – 4 maanden.
 • Beoogd resultaat – database met 10.000 ervaringen en 100.000 betekenisvolle antwoorden van inwoners.
 • Beoogd effect – impact van inwoners op beleid door evaluatie van de uitvoering.
 • Herhalen – Het is zinvol G10000 ieder jaar te herhalen. Bijvoorbeeld halverwege de P&C cyclus.
 • Wat doet 4vitae – Ondersteuning voorbereiding, hosten vertelkamer, voorbereiden en faciliteren inzichtbijeenkomst.
 • Wat doet de gemeente – Communiceren over vertelkamer, hosten inzichtbijeenkomst, communiceren impact.
 • Kosten – €25.000 exclusief BTW in 4 maandelijkse termijnen.
 • Klanten – Gemeenten of gemeenteraden met >100.000 inwoners. Combinatie van gemeenten tot samen ongeveer 100.000 inwoners is mogelijk.
 • Opties – Fysieke vertelbijeenkomsten (€1500), betrekken onderzoeksjournalist (PM), begeleiding impactfase (vanaf €5000)

Doorpraten of een vraag?

Of stel hem hier ...