Experts in participatie & transformatie

Betrek iedereen bij evalueren, cocreëren, innoveren, onderzoeken, beveiligen, besturen en verantwoorden
Contact

Participatie is essentieel

De huidige manier waarop organisaties en de maatschappij zijn ingericht past steeds minder bij onze onzekere, complexe, globale, digitale, kennisintensieve wereld waarin kennis verspreid zit in de hoofden van mensen. Zonder hun participatie gaat het buiten sterk geautomatiseerde productieomgevingen snel fout.

4vitae biedt oplossingen voor continue en grootschalige participatie van alle betrokkenen waarmee die kennis bij elkaar wordt gebracht. Dat kunnen enige tientallen, honderden, duizenden of miljoenen mensen zijn.

Overbrug de participatiekloof

Tussen burgers, politici, patiënten, professionals, inwoners, ouders, gebruikers, ontwerpers, klanten, docenten, managers, experts, toeleveranciers, afnemers en medewerkers ….

 

Welke kloof wilt u overbruggen?

Participatie helpt bij transformatie

Er zijn voorbeelden van transformatie zonder participatie. Maar deze zijn zeldzaam en vaak duur of pijnlijk. De kennis van het systeem (team, organisatie, samenleving) gebruiken voor het besturen van transformaties helpt. Ook als is het maar kennis van barrières en weerstanden.

Participatie helpt om die in beeld te krijgen en er mee om te gaan. Participatie helpt ook om kleine veranderingen en kansen eerder te zien en in te zetten voor het versnellen van transformatie. Met name omdat via participatie warme data beschikbaar komt. Warme data is data die iets zegt over de dynamiek (verandering) van de samenhang en betekenissen in het systeem dat participeert. Dat kan een team zijn, maar ook een afdeling, organisatie, klanten en medewerkers of de hele samenleving.

Warme data helpen bij transformatie

Warme data geven zicht op relaties, betekenissen en dynamieken van complexe systemen. Warme data bieden nieuwe mogelijkheden koude (kwantitatieve) data te begrijpen

 

Nora Bateson, directeur The International Bateson Institute

Wij versterken participatie

Het versterken van participatie helpt bij een breed scala aan uitdagingen. De kennis over het verleden, van het heden en voor de toekomst zit nu eenmaal in mensen. Overal waar productieprocessen niet volledig centraal kunnen worden bemeten en aangestuurd kan participatie helpen om hun kennis, observaties en creativiteit bij elkaar te brengen.

In de praktijk zijn de meeste van onze klanten actief in het sociaal domein, onderwijs, zorg, welzijn, publiek bestuur, beleid, innovatie of veiligheid. De ervaring die we daarbij hebben opgedaan is nu gebundeld in vijf oplossingen:

Sociaal domein & onderwijs

Participatie is essentieel voor beleidsevaluatie, monitoring, beheer van het zorglandschap en verantwoorden Wmo, participatiewet, jeugdwet en (passend) onderwijs. Lees meer ….

Zorg, GGZ & welzijn

Wij helpen ziekenhuizen, GGZ/herstel instellingen, welzijnsorganisaties en dementiezorg impact zichtbaar te maken, te verantwoorden en daarop te besturen.

Innovatie & marketing

Wij helpen uw gebruikers, toeleveranciers, afnemers en klanten te betrekken bij innoveren van producten en diensten. Voor feedback, business intelligence, dienstinnovatie en marketing is de participatieve aanpak superieur.

Veiligheid & beveiliging

Wij bouwen menselijke toezichtnetwerken gericht op vroegtijdig signaleren en pareren van sluipende gevaren rondom ethiek, veiligheid, beveiligen, terrorisme, diefstal en ondermijning die gemist worden door Big Data, tekstmining en AI.

Beleidsvorming & evaluatie

Met participatieve beleidsevaluatie, omgekeerde beleidsvorming en vooraf evalueren maakt uw beleid een zachte landing in de praktijk. Lees meer …

Zoekt u iets anders?

Naast deze oplossingen heeft 4vitae brede ervaring met het ontwikkelen van nieuwe en hergebruiken van bestaande participatie-toepassingen. Heeft u een probleem of wens waarbij participatie mogelijk kan helpen? Neem dan contact op ….

Waarde van participatie

Door vertellen, schrijven, foto’s, tekeningen, video, enzovoort – fysiek of digitaal – komt warme data beschikbaar voor bedrijfsvoering, beleid, transformatie, onderzoek, kennismanagement, ontwikkeling, herstel, innovatie, marketing, beveiliging, beheer, verduurzaming, ….

 

Als je helemaal plat slaat wat 4vitae doet, dan vervangen ze vragenlijsten en interviews door een slim proces om mensen te laten vertellen over hun ervaring met producten, diensten of waarnemingen markten, maatschappij of organisaties.

Het is vooral slim om ze óók helpen die mensen zelf de opvallende en waardevolle zaken daarin te ontdekken en ontsluiten. Je krijgt er als het ware gratis een heel onderzoeksnetwerk bij.

Dat daar een enorme bak kennis over innovatiemanagement, kenniskunde, complexiteitskunde en sensemaking (betekenisgeving) achter zit was voor mij een van de grote verrassingen.

We hebben samen de innovatiekant van een aantal ontwikkelprojecten van vers/laag bewerkt voedselproducten met hun narratieve aanpak weten te versnellen. Het is altijd weer verrassend hoe krachtig dat zelf-onderzoek van verhalen door gebruikers is. Onze ontwikkelaars maken er gretig gebruik van.

Wouter de Heij

CEO, TOP BV

Highlights klanttrajecten

Onze participatieve oplossingen maken het voor bestuurders, directies, managers en teamleiders mogelijk organisaties en mensen meer ruimte te geven in ruil voor nieuwe informatie die zicht en grip geeft op de zachte en – zonder onze participatieve benadering – ongrijpbare en onbestuurbare aspecten.

Onze oplossingen zijn bovendien gestructureerd, betaalbaar en effectief. Ze kunnen eenmalig, klein en onderzoekend worden toegepast, maar ook continu, grootschalig en organisatiebreed.

Trajecten sinds 2005

Sectoren

Landen

Narratieven

Onze opgave

Alle mensen participeren naar wens en vermogen op gebieden die hen betreffen of zij zich bij betrokken voelen

 

 

Blog, nieuws en berichten

Opgavematig besturen voor bestuurders

Opgavematig besturen voor bestuurders

Vandaag kreeg ik een vraag van een raadslid over een motie om onder andere datagestuurd werken als basis te gebruiken voor rapportages over het sociaal domein aan de gemeenteraad. In het telefoongesprek dat volgde hadden we het over twee zaken: Welke soort data?...

Lees meer
Flyer effecten psychofarmaca

Flyer effecten psychofarmaca

Al 125 patiënten, naasten en professionals deelden hun ervaringen met psychofarmaca, de medicijnen die vooral in de GGZ veel gebruikt worden. De eerste resultaten zijn nu beschikbaar gekomen. Download de flyer voor meer informatie over hoe jij of je organisatie kan...

Lees meer
Sneak preview boek over opgavematig besturen

Sneak preview boek over opgavematig besturen

Opgavematig besturen is sinds enige jaren het kernconcept van 4vitae. Om te vieren dat het komend jaar 20 jaar geleden is dat de ontwikkeling hiervan begon zal 4vitae komende maand een boek uitgeven. Het boek is bedoeld om de lezer stap voor stap mee te nemen in deze...

Lees meer

Doorpraten of een vraag?