Grip op onzekerheid

Participatief evalueren, onderzoeken, leren, innoveren, besturen en verantwoorden met warme data
Meer weten?

Echt zicht met warme data

De huidige manier van onderzoeken, besturen en verantwoorden past steeds minder bij onze onvoorspelbare, complexe, globale, digitale, kennisintensieve wereld waarin kennis verspreid zit. En vooral in de hoofden van mensen.

  • Scherpe doelen, harde cijfers en koude KPI’s voldoen niet meer voor goed bestuur. U wil de grip niet verliezen, maar uw organisatie en mensen hebben ruimte nodig. Wij zorgen dat doelen en opgaven in evenwicht komen door opgavematig besturen.
  • Achteraf evalueren is het paard achter de wagen spannen. Wij zorgen dat warme betekenisvolle data beschikbaar komt. Uw hele organisatie doet mee, krijgt zicht op relevantie ontwikkelingen, trends en veranderingen en kan zelf bijsturen op doelen én opgaven met participatief evalueren.
  • Verantwoorden vergt meer dan het op orde hebben van geld, tijd, kwaliteit en proces. Wij helpen u constructieve interne én externe verantwoording te realiseren op doelen én opgaven met alle stakeholders via maatschappelijk verantwoorden.

Onze oplossingen kunnen eenmalig, klein en onderzoekend worden toegepast als verkenning van de mogelijkeden, maar ook continu, grootschalig en gericht op efficiëntie, effectiviteit en levensvatbaarheid. Lees meer over het  VITAE besturingraamwerk of onze participatieve oplossingen.

Wij helpen u het verschil te maken in onze complexe organisaties, instituties, markten en samenleving met behulp van de intelligentie van mensen.

 

 

Naar besturingsfilosofie

Highlights klanttrajecten

4vitae heeft sinds 2006 bij meer dan 150 klanten trajecten begeleid. Een aantal highlights ….

Het gaat niet meer om wat u wilt weten van mensen

Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Breed toepasbaar

Opgavematig besturen, narratief evalueren en maatschappelijk verantwoorden zijn breed toepasbaar voor publieke, maatschappelijke en commerciële uitdagingen.

Overheden, leveranciers en zorgorganisaties hebben last van een gebrek aan grip op het sociale domein en de jeugdzorg. Er mist echt zicht op de uitwerking van beleid én op de maatschappelijk bijdrage van de vele miljarden publiek geld.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Sociaal&Jeugd bieden dat zicht wel door uw bestaande productiebesturing aan te vullen met continu narratief evalueren. Het sociaal domein & jeugddomein worden daarmee bestuurbaar op de maatschappelijke opgaven van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.

Beheerders van vastgoed, winkelcentra, hotels en campussen hebben weinig zicht op het daadwerkelijke gebruik en de beleving van hun faciliteiten. Anderzijds zien en ervaren huurders, bewoners, medewerkers en bezoekers dit wel dagelijks.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Facilitair&Gastvrij helpen hen daar inzicht in op te bouwen met behulp van de de opmerkzaamheid en toezichtkracht van alle aanwezigen. Dit leidt tot het vroegtijdig signaleren en verhelpen van een breed scala aan kansen en bedreigingen.

De betekenis en kwaliteiten van zorg voor mensen beperkingen, psychische kwetsbaarheden en dementie wordt vooral bepaald door de context en interacties tussen mensen. Deze zijn niet meetbaar. Wel merkbaar en dus vertelbaar.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Zorg&Welzijn helpen beleidsmakers, bestuurders en managers van instellingen hun betekenis zichtbaar te maken, in te brengen in verantwoordingsdialogen en erop te besturen.

Veilig werken, beveiligingen van eigendommen, beschermen van kwetsbare installatie en het vroegtijdig signaleren en voorkomen van ondermijning zijn het werkgebied voor onze Human Intelligence oplossingen voor Safety & Security.

Met behulp van onze IBISS consultancy & solutions benadering helpen wij grote bedrijven en overheden om menselijke netwerken te bouwen die zowel toezicht houden als acteren op signalen.

Vertrouwen is goed

Maar vertellen is beter

Aanbod

Bij 4vitae staat participatie hoog in het vaandel. Wij werken nauw met u samen bij het ontwerpen en realiseren van oplossingen en opleiding van uw personeel of stakeholders.

U kunt ook bij ons terecht voor onderzoek. En indien gewenst kunt u uw hele warme informatie functie aan ons uitbesteden.

Trajecten

Trajecten zorgen dat klanten opgavematig gaan besturen, zicht en grip krijgen door narratief verantwoorden en hun impact op mens en omgeving maatschappelijk verantwoorden. Zie ons trackrecord voor meer informatie.

Onderzoeken

Narratieve benaderingen bieden opwindende nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Onze onderzoeksafdeling is u graag van dienst en levert rapportages die u zullen verrassen.

Opleidingen

Wij bieden diverse vormen van opleiding. Lezingen, workshops, meerdaagse cursussen en mini-trajecten over een breed scala aan onderwerpen. Mail voor meer informatie over ons aanbod.

Uitbesteding

Uitbesteding van de warme informatiefunctie is voor veel klanten aantrekkelijk. Wij ontzorgen van ontwerp tot operationele inbedding. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De bedoeling van een systeem is wat het doet

Niet wat het zegt dat het doet

En ook niet waarvoor het ontworpen is te doen

Onze laatste berichten

Sneak preview boek over opgavematig besturen

Sneak preview boek over opgavematig besturen

Opgavematig besturen is sinds enige jaren het kernconcept van 4vitae. Om te vieren dat het komend jaar 20 jaar geleden is dat de ontwikkeling hiervan begon zal 4vitae komende maand een boek uitgeven. Het boek is bedoeld om de lezer stap voor stap mee te nemen in deze...

Lees meer
Versterking en afscheid

Versterking en afscheid

De ontwikkeling van 4vitae staat deze maand in het teken van personele veranderingen. Per 1 september 2022 is dhr. Arno Terra  op eigen verzoek en in goed overleg uit dienst getreden. We danken dhr. Terra voor zijn bijdrage aan de start en ontwikkeling van 4vitae en...

Lees meer
Wat is warme data?

Wat is warme data?

Warme data is één van de onderscheidende en essentiële aspecten van de 4vitae benadering voor opgavematig besturen. Dit is het tweede deel van een serie van drie blogs over de onmeetbaarheid van de kwaliteit van diensten, over warme informatie en opgavematig besturen....

Lees meer
Is kwaliteit van diensten te meten?

Is kwaliteit van diensten te meten?

Kan de kwaliteit van diensten, denk aan zorg, sociaal domein, maar ook retail en bankieren, nuttig gemeten worden? Wat zegt dat cliëntervarings-onderzoek nou echt? Wat voor waarde moeten we hechten aan de meting van loyaliteit of betrokkenheid van medewerkers? Dit...

Lees meer
Van doelsturing naar opgavematig besturen

Van doelsturing naar opgavematig besturen

Het begon allemaal met een post van Tim Robbe op LinkedIn. Hij schreef: In het #sociaal #domein maken veel #gemeenten géén gebruik van een goed onderbouwde beleidstheorie, maar eerder van een wat matig doordachte beleidsideologie” Reden genoeg om in het gat te...

Lees meer
Besturen met opgaven in de langdurige zorg

Besturen met opgaven in de langdurige zorg

In deze blog bespreken we hoe organisaties beter bestuurbaar kunnen worden gemaakt door het ontsluiten van signalen en trends die verborgen zitten in de narratieven (verhalen, ervaringen, observaties) die van nature al in en om alle organisaties voorkomen. We laten...

Lees meer

 

 

Doorpraten?

Vul het formulier in. Of mail naar info@4vitae.nl