Activeer de katalysator voor grip op impact

Alle organisaties zijn er naar op zoek, dé manier om echt grip te krijgen op impact. Niet achteraf bijsturen of ad-hoc repareren, maar structureel.

Die manier is er nu: 4vitae heeft de doorbraak in handen.

Logo's van klantorganisaties

Veel leiders zetten zich met met hart en ziel in voor hun organisatie. Maar hebben ze ook echt grip? Ja, op beleid, strategie, kosten en planning. maar hoe zit dat met impact? Van de eigen organisatie, innovaties of ontwikkelingen buiten?

Om daadwerkelijk grip te hebben heb je andere informatie nodig. Niet meer cijfers en modellen, maar informatie van mensen. Je wil daarvoor niet afhankelijk zijn van geruchten of toevallige signalen. Je hebt tijdige en structurele informatie nodig over je organisatie, markt, samenleving, economie of natuur. Maar hoe doe je dat?

Ik zoek hulp bij het zichtbaar maken van impact

Zelf doen
(met professionele coaching)

Catalysis Coaching

Door wekelijkse coaching zorg je zelf voor snel zicht op impact.

We helpen jou en je organisatie de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Indien gewenst kun je tijdelijk gebruik maken van onze infrastructuur.

Ik wil continu grip en sturen op impact

Samen met ons
(en onze 150 trajecen ervaring)

U

Discover Trajecten

We gaan samen het ontdekken van impact versnellen.

Jij bepaalt richting. Onze ervaring zorgt voor tempo.

Onze infrastructuur staat garant voor betrouwbare ondersteuning.

Ik wil me blijven concentreren op onze kern

Wij doen het
(complete ontzorgen)

Transformation Services

Je besteedt alle impact processen aan ons uit.

Overname van personeel mogelijk. We bepalen samen de roadmap.

We integreren onze backoffice met jouw infrastructuur.

De doorbraak is er

Grip krijgen op impact is niet onmogelijk. Iedere organisatie kan het realiseren. Het vergt de moed om mensen niet alleen te zien als medewerkers of klanten of inwoners die iets produceren of consumeren, maar als unieke vertolkers van ervaringen, inzichten, kennis, observaties of perspectieven.

Wat mensen daarover kunnen delen (schrijven, vertellen, tekenen, uitbeelden) én de betekenissen die zij daarover kunnen aangeven vormen de basis voor een nieuwe besturingsfilosofie voor organisaties en democratie.

Dit soort informatie is breed aanwezig in en om organisaties, markten en de samenleving, maar wordt alleen incidenteel – niet structureel – aangewend voor organisatiedoeleinden. Dat is zonde want deze zogenaamde narratieve en warme data is een uitstekende aanvulling op de koude, cijfermatige, productie en economische data die nu de kern vormen van het (be)sturen van organisaties, sectoren, innovatie en de samenleving.

De warme data bevat zwakke en verborgen verbindingen, signalen en trends. Door het toevoegen van impactversnellers aan de bedrijfsprocessen wordt deze zwakke en verborgen informatie selectief versterkt waardoor het de organisatie het vermogen verwerft om impact in beeld te brengen en veranderingen daarin vroegtijdig te ontdekken.

Hierdoor wordt het mogelijk om narratieve  en warme data structureel te integreren in besturing en management. Als 150 organisaties gingen je voor.

4vitae verving onze vragenlijsten door vertellen én helpt ons daar zelf de waarde in te ontdekken en ontsluiten. Onze ontwikkelaars maken er gretig gebruik van.

Wouter de Heij

Food4Innovations. Partner BOX NV, CEO, TOP BV

4vitae heeft ons geholpen om de warme (helpt het) en koude kant (kosten versus besparingen) integraal te evalueren en succesvol verantwoorden naar de Gemeente. Hier gaan we mee door.

Karen Houwen

Directeur eerstelijns hulp, Ons Stede Broec

Raadsleden klagen voortdurend over gebrek aan grip in het sociaal domein. Is samen evalueren de missing link tussen volksvertegenwoordiging en controlerende rol?

dr. Geerten Boogaard

Hoogleraar Decentrale Overheden, Universiteit Leiden

Download gratis whitepaper "Verbonden besturen"

Verbonden besturen is de besturingsfilosofie van 4vitae voor uitdagend leiderschap, samen (narratief) evalueren en rijker verantwoorden van impact.

Gefeliciteerd. Je bent ingeschreven.