Met het oog op de wereld

Opgavematig besturen | narratief evalueren | maatschappelijk verantwoorden
Meer weten?

Welkom bij 4vitae

4vitae helpt organisaties te gaan besturen vanuit opgaven. Besturen op basis van de intelligentie, ervaring, kennis, waarnemingsvermogen en toezichtkracht van mensen komt daarbij naast sturen op doelen met cijfers en metingen.

Opgavematig besturen is zeer geschikt voor organisaties en overheden die moeten transformeren, innoveren, includeren, voorkomen of beveiligen! Bijvoorbeeld in het sociaal domein, jeugdzorg, politie en de langdurige zorg. En ook voor marketing, burgerparticipatie, HR en product-ontwikkeling.

Highlights klanttrajecten

Wat doet 4vitae?

4vitae heeft dus een eigen kijk op het nut van menselijke intelligentie. Onze unieke filosofie vormt de basis onder onze dienstverlening. Deze wordt in de praktijk gebracht in vier fasen:

 • Het bepalen van gezamenlijke opgave van klant en stakeholders.
 • Het beschikbaar krijgen van narratieve besturingsinformatie die zicht geeft op de bedoeling van uw producten, diensten of innovaties.
 • Het inrichten van betekenisgevingprocessen.
 • Het actief handelen onder onzekerheid, omgaan met complexiteit.

Het gaat niet meer om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Heeft u zicht op wat uw organisatie echt doet of bereikt?

Veel organisaties voelen een toenemende behoefte om hun bedoeling (van hun producten en/of diensten) zichtbaar te maken. En ook om daarop te besturen. Dit lukt echter nauwelijks.

Toenemende complexiteit en gebrek aan informatie worden het meest als redenen genoemd. Dat is raar want door toegenomen digitalisering komen velen bijna om in data en zijn veel processen zo goed als transparant meetbaar en bestuurbaar.

4vitae helpt u de daadwerkelijke achtergrond hiervan te ontdekken en de benodigde aanpassingen aan uw inrichting,  besturing en verantwoording te doen.

Onze laatste berichten

Wat is warme informatie?

Wat is warme informatie?

Warme informatie is één van de onderscheidende en essentiële aspecten van de 4vitae benadering voor opgavematig besturen. Dit is het tweede deel van een serie van drie blogs over de onmeetbaarheid van de kwaliteit van diensten, over warme informatie en opgavematig...

Lees meer
Is kwaliteit van diensten te meten?

Is kwaliteit van diensten te meten?

Kan de kwaliteit van diensten, denk aan zorg, sociaal domein, maar ook retail en bankieren, nuttig gemeten worden? Wat zegt dat cliëntervarings-onderzoek nou echt? Wat voor waarde moeten we hechten aan de meting van loyaliteit of betrokkenheid van medewerkers? Dit...

Lees meer
Van doelsturing naar opgavematig besturen

Van doelsturing naar opgavematig besturen

Het begon allemaal met een post van Tim Robbe op LinkedIn. Hij schreef: In het #sociaal #domein maken veel #gemeenten géén gebruik van een goed onderbouwde beleidstheorie, maar eerder van een wat matig doordachte beleidsideologie” Reden genoeg om in het gat te...

Lees meer
Besturen met opgaven in de langdurige zorg

Besturen met opgaven in de langdurige zorg

In deze blog bespreken we hoe organisaties beter bestuurbaar kunnen worden gemaakt door het ontsluiten van signalen en trends die verborgen zitten in de narratieven (verhalen, ervaringen, observaties) die van nature al in en om alle organisaties voorkomen. We laten...

Lees meer
Two cents on the emergence of Cynefin

Two cents on the emergence of Cynefin

Weather forecasters here in the Netherlands are dispatching warnings of temperatures rising to 50℃ (122℉)  during the Grand Départ of the 2015 Tour de France next Saturday in the middle of Utrecht, just a few miles from my house. Health experts warn that casualties, even mortal, can be expected.

Lees meer

Alles dat kan worden geteld, telt niet noodzakelijkerwijs
Alles dat telt, kan niet noodzakelijkerwijs worden geteld
Albert Einstein

Er ontbreekt besturingsinformatie

Bijdragen zijn niet te vinden in procesdata. Niet in productiedata, niet in transactiedata, niet in zorgdata, niet in inzetdata. Bijdragen zitten in de hoofden, handen, (jarenlange) ervaring, vuistregels en talenten van mensen. Deze zijn te ontsluiten door mensen te laten vertellen. Hierdoor ontstaat narratieve data.

Complexiteit (lees onzekerheid) ontstaat als de betekenis van informatie verspreid zit over een organisatie of de maatschappij. Door mensen de betekenissen van hun vertellingen te helpen duiden kan betekenis worden ontsloten. Dit noemen we warme data,

Beiden – narratieve data en warme data – zijn momenteel zelden onderdeel van de besturing van een organisatie.

Vertrouwen is goed,
maar vertellen is beter

Praktische oplossingen voor wat niet te meten is maar wel telt

Met 4vitae gaat u de narratieve en betekenisgevingsprocessen in en rondom uw organisatie versterken. Signalen en trends uit narratieve informatie en warme data komen beschikbaar als management-informatie naast uw bestaande besturing.

Na het verwoorden van de opgave, helpen we u met het versterken van 4 bedrijfsfuncties:

 • Zicht – op de bedoeling van producten, diensten of ontwikkelingen in een domein of omgeving. En op de betekenis daarvan voor mensen en onze maatschappij.
 • Kennis management – waardoor kennis in narratieven beschikbaar komt en gebruikt wordt waar deze nodig is.
 • Monitoren – van signalen die zichtbaar worden (spontaan emergeren) overzodat u hierop adaptief kan besturen.
 • Verantwoorden
 – middels een stakeholder dialoog over het gezamenlijke vermogen te besturen op de balans tussen bedoeling en opgave.

Uw vragenlijsten, focusgroepen, onderzoeken en interviews transformeren daarbij – geheel of gedeeltelijk – tot een integraal vertel- en duidingsproces. Dit proces – narratief evalueren geheten is integraal onderdeel van onze besturingsfilosofie.

De kennis voor de toekomst zit in de maatschappij en uw mensen
Daarom gaat het niet om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Brede toepasbaarheid

De toepassing van narratieve en warme data is breed: producten, processen, diensten, markten, wetten. Bijvoorbeeld:
 • hoe producten worden gebruikt
 • hoe diensten worden ervaren
 • wat in het werk (de)motiveert
 • of zorg of publieke diensten helpen of tegenwerken
 • welke voorziene en onvoorziene effecten beleid of wetten hebben
 • welke veranderingen er zijn in de markt of samenleving
 • hoe samenwerking met ketenpartners verloopt
 • voor het vroegtijdig opmerken of bestrijden van criminaliteit
 • over veilig werken of beveiligen

Enkele van onze trajecten

Evaluatie passend onderwijs

In 2018 beloofde minister Slob de Tweede Kamer dat alle ruim 5 miljoen mensen die aanliepen tegen problemen met passend onderwijs contact met hem mochten opnemen. 5000 mensen deelden en duidden hun ervaringen. Die werden landelijk en door 6 onderwijsregio’s gebruikt voor het vinden van oplossingen. Naast een veelheid aan ‘onpassend’ bleek er ook een deel passend. Kenmerkend was dat passend lukte als de werkvloer ouders en collega’s goed samenwerkten. Ook bleek dat veel door scholen gebruikte regels niet uit Den Haag kwamen maar door de samenwerkingsverbanden waren toegevoegd of zelfs niet bestonden.

Vrijheidsbeleving passagiers

De Nederlandse spoorwegen vroegen zich af of het beeld over vrijheid in TV-campagne “Waar ga jij naar toe vandaag” in de praktijk door reizigers zo werd ervaren. Ongeveer 700 reizigers vertelden over momenten van vrijheid of vrijheidsbeperking en duidden vervolgens de context, gevoelens en omstandigheden. Voor het eerst bleek het mogelijk om mee te reizen in een treinstel zonder aanwezig te zijn en toch te ontdekken wat daar gebeurt. Zo verraste het de NS dat de communicatie vanuit de “kop” een veel grotere invloed had op het vertrouwen van reizigers dan eerder werd aangenomen.

Gezinsgerichtheid ziekenhuizen

Na 30 jaar accreditatie-bezoeken aan ziekenhuizen zette de Stichting Kind en Ziekenhuis in 2011 de knop om. Kinderen, jongeren en ouders die in een ziekenhuis komen, kunnen sindsdien vertellen over hun ervaringen. Sindsdien deden zij dat al 18.000 keer. Meestal is het allemaal dik op orde. Soms zijn echter aanpassingen nodig. Zo bleek het beter als artsen waarvoor geen kinderspecialisatie bestaat het contact met kinderen over te laten aan de verpleging. En ouders vertelden over ’s nachts rokende verpleegsters. Wat uiteindelijk herleid kon worden naar een overspannen hoofd van een afdeling

Anders verantwoorden verpleeghuiszorg

Reigershoeve, een woonzorgboerderij voor mensen met dementie, merkte dat het niet goed lukte om de echte betekenis van de zorg voor hun bewoners zichtbaar te maken naar zorgkantoor en inspectie. Op basis van ongeveer 100 door medewerkers, familieleden en vrijwilligers gedeelde en geduide ervaringen kwam de betekenis van zorg in beeld en gebruikt men dit zicht en inzicht nu om zowel intern als extern te verantwoorden.

Institutioneel geweld jeugdbeschermingsketen

Na afloop van een traject om via narratief evalueren inzicht te verwerven in de interactie-patronen tussen jeugdzorgmedewerkers en kinderen/jongeren/ gezinnen, kwam er een extra vraag om ‘cliënt-beleving’ in de jeugdbeschermingsketen te helpen duiden. 70 van de 1100 ervaringen bleken over deze keten te gaan. Op basis hiervan concludeerden betrokken beleidsmakers, professionals en ervaringsdeskundige cliënten samen dat er mogelijk sprake was van het systematische toevoegen van onveiligheid in de keten.

Innovatieve voeding voor topsporters

Voedsel is voor topsporters cruciaal. Zij moeten weten wat ze eten. Producten ontwikkelen is voor deze markt erg lastig. Dat bleek toen voedsel-innovator TOP BV haar nieuwe eiwithoudende drank Re-Balance aanbod aan de sportkantine op Papendal. Het product bleek lekker, handig in gebruik, geschikt voor vele sporten. Toch verkocht het niet goed. De reden werd snel duidelijk uit de narratieven en warme data: Sporters willen “aantal gram eiwit per verpakking” zien, niet % eiwit per 100gram.

Track record

Trajecten

Klanten

Sectoren

Praktijken

Versterk uw adaptief, zelforganiserend en oplossend vermogen. En beperk onzekerheden, risico’s van innovaties en administratieve lastendruk.

De bedoeling van een systeem is wat het doet
Niet wat het zegt dat het doet
En ook niet waar het voor ontworpen is te doen
Stafford Beer, Luc Hoebeke en Harold van Garderen

4vitae is toepasbaar in het publieke, commerciële en sociale domein

Betekenis van zorg

Maak de echte betekenis van uw zorg zichtbaar door de onderzoeks- en toezichtkracht van patiënten, hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers

Innovatie en ontwikkeling

Vergroot de slagingskans van innovatie door het ontwikkelproces om te draaien en sneller te ontdekken waar kansen liggen en waar het wringt

Inkoop sociaal domein

Krijg grip op het sociale domein door adaptief te besturen op basis van inzicht in waar publieke goederen goed doen en waar niet

w

Kwaliteit van diensten

Krijg zicht op de echte interacties in dienstverlening door het integreren van uw processen voor klanttevredenheid en medewerker beleving

w

Merkwaarde

Zie uw merk en leer uw producten kennen door de ogen van consumenten, retailers en ketenpartners

U

Veiligheid en waakzaamheid

Vergroot de impact van politie, bewaking of BI door het omarmen van de toezichtkracht van medewerkers, burgers, bezoekers en ondernemers

De narratieve benadering van 4vitae kan uw vragenlijsten, KPI’s en kwaliteitsstandaarden vervangen.

U gaat werken met echte ervaringen en in gesprek over de impact van uw organisatie op mensen, omgeving en maatschappij.

Team

Harold van Garderen

Harold van Garderen

Narratief architect & sparring partner

Harold promoveerde in 1995 als complexiteitskundige aan de TU Eindhoven en werkte tot 2010 bij Océ aan gebruikersonderzoek, technologische strategievorming, narratieve evaluatie & transformatie en business intelligence. In 2006 startte hij de afdeling diensteninnovatie binnen de R&D organisatie.

In 2010 richtte hij StoryConnect op en ontwikkelde narratieve oplossingen in het commerciële, publieke en maatschappelijke domein voor o.a de ministeries EZ, BZK, OCW, VWS en LNV, VNG, Kraft Heinz, NS, Stichting Kind en Ziekenhuis, Coalitie voor Inclusie en diverse klanten in de langdurige zorg, ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke organisaties. In december 2020 maakte hij de overstap naar 4vitae.
harold@4vitae.nl
+31 6 2909 7305

Arno Terra

Arno Terra

Ontwikkelaar & facilitator narratieve oplossingen

Bedrijfskundige met ondergrond in anders/nieuw organiseren, productinnovatie, systeemtheorie, disease managent (ketenzorg) en zorgethiek. Langdurige ervaring met management consultancy, performance management en coaching. Expert op het gebied van kleinschalige woonzorgvormen in de langdurige zorg.
arno@4vitae.nl
+31 6 4760 5986

 

 

Doorpraten?

Gebruik dit formulier of mail naar info@4vitae.nl