+31629097305 info@4vitae.nl

4vitae

Besturen met, voor en door mensen

Uw kennispartner voor besturing en verantwoording van (publieke) diensten, transformatie, monitoring en innovatie

Meer weten?

Besturen vanuit opgave

4vitae helpt organisaties – publiek, commercieel en maatschappelijk – te besturen vanuit hun opgave. Onze besturingsbenadering zorgt ervoor dat u naast sturen op zaken als efficiëntie, kosten en tijd ook kunt besturen op zachtere aspecten.  Bijvoorbeeld goed werkgeverschap, impact van zorg, hulp of dienstverlening, maatschappelijk rendement, moreel besef en veiligheidsbewustzijn.

Hierdoor krijg u grip op wat tot op heden vaak zo ongrijpbaar of onzichtbaar was. Bijvoorbeeld de dynamiek van markt en maatschappij, transformaties, innovatie en creatie- en hergebruik van kennis.

Wat is uw opgave?

Het begrip opgave kan het beste omschreven worden als een “strevenswaardige utopie”. Een situatie die zo mooi en wenselijk is dat iedereen binnen – en liefst ook buiten – de organisatie deze wil nastreven én snapt dat dat nooit helemaal zal lukken. Misschien wel de bekendste opgave van Nederland is die van Coolblue:

Alles voor een glimlach

Deze opgave geeft medewerkers de ruimte om hun werk zo te doen dat die glimlach er komt bij klanten, leveranciers en collega’s. Waar en wanneer dat wel of niet lukt weet Coolblue overigens niet, want ze zijn (nog) geen klant.

We nodigen u uit uw mogelijkheden te ontdekken op deze site en/of daarover contact op te nemen.

Highlights klanttrajecten

4vitae heeft sinds 2006 bij meer dan 150 klanten trajecten begeleid. Een aantal highlights ….

Wij helpen u het verschil te maken in onze complexe organisaties, instituties, markten en samenleving met behulp van de intelligentie van mensen.

 

 

Maak kennis met onze besturingsfilosofie

Organisaties hebben als nooit tevoren te maken met complexiteit en onzekerheid. Naast globalisering en een voortdurende roep om meer transparantie ligt de legitimiteit van veel organisaties – publiek, maatschappelijk en commercieel – onder het vergrootglas.

Het gaat daarbij om vragen als: draagt de organisatie wel bij aan een duurzame samenleving en het welbevinden van werknemers? Zijn onze producten en diensten wel maatschappelijk verantwoord? Worden publieke middelen wel doelmatig uitgegeven?

Deze vragen zijn niet te beantwoorden met de kille cijfers waarmee de meeste organisaties bestuurd worden en zich moeten verantwoorden.

4vitae biedt drie nieuwe processen waarmee klanten wel antwoorden krijgen op deze vragen. Wij doen dat met onze unieke benadering waarin de kennis en intelligentie van mensen centraal staat.

Opgavematig besturen

Opgavematig besturen is een verfrissende manier van besturen op basis van de intelligentie, ervaring, kennis, waarnemingsvermogen en toezichtkracht van mensen.

Centraal daarin staan opgaven. Een opgave beschrijft wat beoogt wordt zonder doelen te formuleren. Een opgave geeft enerzijds ruimte aan de organisatie om te doen wat nodig is en anderzijds de plicht het gesprek aan te gaan over het al dan niet realiseren van opgave. Lees meer over opgaven ….

Narratief evalueren

Narratief evalueren is een gestructureerde benadering voor het zichtbaar maken van de bedoeling: wat de organisatie écht doet.

Daardoor komen verschillen aan het licht met wat het systeem zegt dat het doet, denk dat het doet en waarvoor het ontworpen is te doen.

Narratief evalueren maakt de warme kant van de organisatie zichtbaar, bespreekbaar en bestuurbaar.  Lees meer over naratief evalueren ….

Maatschappelijk verantwoorden

Maatschappelijk verantwoorden is het proces waarmee organisaties intern en extern het gesprek aangaan over verschillen die zij zelf constateren tussen de opgave die zij hadden en de bedoeling die zij realiseren.

Deze dialogen verlopen vanaf de maatschappij/werkvloer (gezinnen, wijken, teams, afdelingen, organisaties, business units, sectoren) tot in de organisatorische en/of democratische besluitvormingsprocessen.

Onze visie: maatwerk, participatie, ondersteuning en solide wetenschap

4vitae levert voor alledrie deze processen altijd een maatwerkoplossing waarbij uiteraard zoveel mogelijk bestaande componenten en kennis wordt hergebruikt. Onze participatieve ontwikkelwijze sluit naadloos aan bij de participatieve besturing, evaluatie en verantwoordingsprocessen.

Onze backoffice ondersteunt met zowel technische- als informatie-diensten. Daarnaast trainen wij uw medewerkers en ondersteunen directies middels consultancy en coaching.

Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op een sterk wetenschappelijk fundament: narratologie, complexiteitstheorie, stuurmanskunde en (zorg)ethiek.

Het gaat niet meer om wat u wilt weten van mensen

Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Breed toepasbaar

Opgavematig besturen, narratief evalueren en maatschappelijk verantwoorden zijn breed toepasbaar voor publieke, maatschappelijke en commerciële uitdagingen.

Overheden, leveranciers en zorgorganisaties hebben last van een gebrek aan grip op het sociale domein en de jeugdzorg. Er mist echt zicht op de uitwerking van beleid én op de maatschappelijk bijdrage van de vele miljarden publiek geld.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Sociaal&Jeugd bieden dat zicht wel door uw bestaande productiebesturing aan te vullen met continu narratief evalueren. Het sociaal domein & jeugddomein worden daarmee bestuurbaar op de maatschappelijke opgaven van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.

Beheerders van vastgoed, winkelcentra, hotels en campussen hebben weinig zicht op het daadwerkelijke gebruik en de beleving van hun faciliteiten. Anderzijds zien en ervaren huurders, bewoners, medewerkers en bezoekers dit wel dagelijks.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Facilitair&Gastvrij helpen hen daar inzicht in op te bouwen met behulp van de de opmerkzaamheid en toezichtkracht van alle aanwezigen. Dit leidt tot het vroegtijdig signaleren en verhelpen van een breed scala aan kansen en bedreigingen.

De betekenis en kwaliteiten van zorg voor mensen beperkingen, psychische kwetsbaarheden en dementie wordt vooral bepaald door de context en interacties tussen mensen. Deze zijn niet meetbaar. Wel merkbaar en dus vertelbaar.

Onze Human Intelligence toepassingen voor Zorg&Welzijn helpen beleidsmakers, bestuurders en managers van instellingen hun betekenis zichtbaar te maken, in te brengen in verantwoordingsdialogen en erop te besturen.

Veilig werken, beveiligingen van eigendommen, beschermen van kwetsbare installatie en het vroegtijdig signaleren en voorkomen van ondermijning zijn het werkgebied voor onze Human Intelligence oplossingen voor Safety & Security.

Met behulp van onze IBISS consultancy & solutions benadering helpen wij grote bedrijven en overheden om menselijke netwerken te bouwen die zowel toezicht houden als acteren op signalen.

Vertrouwen is goed

Maar vertellen is beter

Aanbod

Bij 4vitae staat participatie hoog in het vaandel. Wij werken nauw met u samen bij het ontwerpen en realiseren van oplossingen en opleiding van uw personeel of stakeholders.

U kunt ook bij ons terecht voor onderzoek. En indien gewenst kunt u uw hele warme informatie functie aan ons uitbesteden.

Trajecten

Trajecten zorgen dat klanten opgavematig gaan besturen, zicht en grip krijgen door narratief verantwoorden en hun impact op mens en omgeving maatschappelijk verantwoorden. Zie ons trackrecord voor meer informatie.

Onderzoeken

Narratieve benaderingen bieden opwindende nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. Onze onderzoeksafdeling is u graag van dienst en levert rapportages die u zullen verrassen.

Opleidingen

Wij bieden diverse vormen van opleiding. Lezingen, workshops, meerdaagse cursussen en mini-trajecten over een breed scala aan onderwerpen. Mail voor meer informatie over ons aanbod.

Uitbesteding

Uitbesteding van de warme informatiefunctie is voor veel klanten aantrekkelijk. Wij ontzorgen van ontwerp tot operationele inbedding. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De bedoeling van een systeem is wat het doet

Niet wat het zegt dat het doet

En ook niet waarvoor het ontworpen is te doen

Onze laatste berichten

Sneak preview boek over opgavematig besturen

Sneak preview boek over opgavematig besturen

Opgavematig besturen is sinds enige jaren het kernconcept van 4vitae. Om te vieren dat het komend jaar 20 jaar geleden is dat de ontwikkeling hiervan begon zal 4vitae komende maand een boek uitgeven. Het boek is bedoeld om de lezer stap voor stap mee te nemen in deze...

Lees meer
Versterking en afscheid

Versterking en afscheid

De ontwikkeling van 4vitae staat deze maand in het teken van personele veranderingen. Per 1 september 2022 is dhr. Arno Terra  op eigen verzoek en in goed overleg uit dienst getreden. We danken dhr. Terra voor zijn bijdrage aan de start en ontwikkeling van 4vitae en...

Lees meer
Wat is warme informatie?

Wat is warme informatie?

Warme informatie is één van de onderscheidende en essentiële aspecten van de 4vitae benadering voor opgavematig besturen. Dit is het tweede deel van een serie van drie blogs over de onmeetbaarheid van de kwaliteit van diensten, over warme informatie en opgavematig...

Lees meer
Is kwaliteit van diensten te meten?

Is kwaliteit van diensten te meten?

Kan de kwaliteit van diensten, denk aan zorg, sociaal domein, maar ook retail en bankieren, nuttig gemeten worden? Wat zegt dat cliëntervarings-onderzoek nou echt? Wat voor waarde moeten we hechten aan de meting van loyaliteit of betrokkenheid van medewerkers? Dit...

Lees meer
Van doelsturing naar opgavematig besturen

Van doelsturing naar opgavematig besturen

Het begon allemaal met een post van Tim Robbe op LinkedIn. Hij schreef: In het #sociaal #domein maken veel #gemeenten géén gebruik van een goed onderbouwde beleidstheorie, maar eerder van een wat matig doordachte beleidsideologie” Reden genoeg om in het gat te...

Lees meer
Besturen met opgaven in de langdurige zorg

Besturen met opgaven in de langdurige zorg

In deze blog bespreken we hoe organisaties beter bestuurbaar kunnen worden gemaakt door het ontsluiten van signalen en trends die verborgen zitten in de narratieven (verhalen, ervaringen, observaties) die van nature al in en om alle organisaties voorkomen. We laten...

Lees meer

 

 

Doorpraten?

Gebruik dit formulier. Ga naar de contact pagina, of mail naar info@4vitae.nl