Met het oog op de wereld

Opgavematig besturen | narratief evalueren | maatschappelijk verantwoorden
Meer weten?

Welkom bij 4vitae

4vitae is een adviesbureau op het gebied van  transformeren, organiseren en innoveren .

4vitae & partners helpt organisaties te gaan besturen vanuit opgaven, hun bedoeling zichtbaar te maken en het verschil daartussen te beïnvloeden in verantwoordings-dialogen.

Wij doen dat met onze unieke benadering die gebaseerd is op de kennis, kunde, opmerkzaamheid en creativiteit van mensen.

Wij geloven namelijk niet dat processen, principes en daarvan afgeleide doelen en indicatoren het verschil gaan maken in onze complexe en soms chaotische levens, organisaties en samenleving.

Met menselijke intelligentie, organisatorische alertheid en het nemen van (maatschappelijke) verantwoordelijkheid lukt dat wel. Die staan daarom altijd centraal voor ons en voor onze klanten.

Vandaar onze slogan: met het oog op de wereld.

Opgavematig besturen

Opgavematig besturen is een verfrissende manier van besturen op basis van de intelligentie, ervaring, kennis, waarnemingsvermogen en toezichtkracht van mensen.

Centraal daarin staan opgaven. Een opgave beschrijft wat beoogt wordt zonder doelen te formuleren. Een opgave geeft enerzijds ruimte aan de organisatie om te doen wat nodig is en anderzijds de plicht het gesprek aan te gaan over het al dan niet realiseren van opgave. Lees meer over opgaven ….

Narratief evalueren

Narratief evalueren is een gestructureerde benadering voor het zichtbaar maken van de bedoeling: wat het systeem écht doet.

Daardoor komen verschillen aan het licht met wat het systeem zegt dat het doet, denk dat het doet en waarvoor het ontworpen is te doen.

Narratief evalueren kent vier fasen:  S I D en E.  Deze staan voor Sharing (delen en duiden), Insighting (inzicht verwerven), Determining (afwegingen maken) en Evolving (laten evolueren). Lees meer over naratief evalueren ….

Maatschappelijk verantwoorden

Maatschappelijk verantwoorden is het proces waarmee organisaties intern en extern dialogen voeren over verschillen die zij zelf constateren tussen de opgave die zij hadden en de bedoeling die zij realiseren.

Deze dialogen verlopen vanaf de maatschappij/werkvloer naar onderen (teams, afdelingen, organisaties, business units, sectoren) tot in de binnenste organisatorische en/of democratische besluitvormingsprocessen.

Unieke besturingsfilosofie

We helpen onze klanten om een nieuwe balans te vinden tussen opgavematig besturen en het bereiken van doelen. Tussen van betekenis zijn en produceren. Tussen innoveren en exploiteren.

Organisatieadvies, coaching van bestuurders en participatief ontwikkelen zijn daarom altijd onderdeel van onze werkzaamheden. Lees meer over onze unieke besturingsfilosofie en de onderliggende wetenschappelijke concepten en inzichten.

De kennis voor de toekomst zit in de maatschappij en uw mensen
Daarom gaat het niet om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Highlights klanttrajecten

4vitae heeft sinds 2010 bij meer dan 100 klanten trajecten begeleid. Een aantal highlights ….

Het gaat niet meer om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Onze laatste berichten

Wat is warme informatie?

Wat is warme informatie?

Warme informatie is één van de onderscheidende en essentiële aspecten van de 4vitae benadering voor opgavematig besturen. Dit is het tweede deel van een serie van drie blogs over de onmeetbaarheid van de kwaliteit van diensten, over warme informatie en opgavematig...

Lees meer
Is kwaliteit van diensten te meten?

Is kwaliteit van diensten te meten?

Kan de kwaliteit van diensten, denk aan zorg, sociaal domein, maar ook retail en bankieren, nuttig gemeten worden? Wat zegt dat cliëntervarings-onderzoek nou echt? Wat voor waarde moeten we hechten aan de meting van loyaliteit of betrokkenheid van medewerkers? Dit...

Lees meer
Van doelsturing naar opgavematig besturen

Van doelsturing naar opgavematig besturen

Het begon allemaal met een post van Tim Robbe op LinkedIn. Hij schreef: In het #sociaal #domein maken veel #gemeenten géén gebruik van een goed onderbouwde beleidstheorie, maar eerder van een wat matig doordachte beleidsideologie” Reden genoeg om in het gat te...

Lees meer
Besturen met opgaven in de langdurige zorg

Besturen met opgaven in de langdurige zorg

In deze blog bespreken we hoe organisaties beter bestuurbaar kunnen worden gemaakt door het ontsluiten van signalen en trends die verborgen zitten in de narratieven (verhalen, ervaringen, observaties) die van nature al in en om alle organisaties voorkomen. We laten...

Lees meer
Two cents on the emergence of Cynefin

Two cents on the emergence of Cynefin

Weather forecasters here in the Netherlands are dispatching warnings of temperatures rising to 50℃ (122℉)  during the Grand Départ of the 2015 Tour de France next Saturday in the middle of Utrecht, just a few miles from my house. Health experts warn that casualties, even mortal, can be expected.

Lees meer

 

 

Doorpraten?

Gebruik dit formulier. Ga naar de contact pagina, of mail naar info@4vitae.nl