+31629097305 info@4vitae.nl
Selecteer een pagina

Welkom bij 4vitae

Met het oog op de wereld

 

Partner in adaptief besturen, narratief evalueren en anders verantwoorden

FlyerMeer weten?

Over 4vitae

4vitae is een kennisintensieve MKB onderneming met een maatschappelijke opgave.

Vanuit een solide wetenschappelijke basis versterken wij de narratieve ecologie van organisaties. 4vitea zorgt ervoor dat de kennis, keuzes en opvattingen die verborgen zitten in hoofden en narratieven van mensen wordt ontsloten. We helpen hen ook deze zelf te duiden en beschikbaar te maken voor teams, afdelingen, ketenpartners, directies, toezichthouders en bestuurders. 4vitae levert daarmee een management-benadering voor adaptief besturen en anders verantwoorden.

Zitten doelen, eisen en taken u in de weg?
Wij helpen bestuurders doelen en taken los te laten en  (maatschappelijke) organisatieopgave helder te krijgen. Deze vertalen we samen naar ketenpartners, afdelingen en teams zodat medewerkers de ruimte hebben om de opgave te realiseren.

Kent u de èchte bedoeling  van uw organisatie al?
Wij helpen ketenpartners, afdelingen en teams narratief te evalueren vanuit meerdere perspectieven. Daardoor wordt de èchte bedoeling van hun praktijken en de betekenis daarvan voor mens en maatschappij zichtbaar.

Wilt u adaptief besturen en verantwoorden op betekenis?
Wij helpen uw mensen aanpassingen te doen als bedoeling en opgave van elkaar verschillen. En we helpen bestuurders opgave en bedoeling te verantwoorden naar externe stakeholders.

De kennis voor de toekomst zit in de maatschappij en uw mensen
Daarom gaat het niet om wat u wilt weten van mensen
Het gaat om wat mensen willen dat u weet

Brede toepasbaarheid

4vitae is breed toepaspaar in het publieke, commerciële en sociale domein. Voor o.a. transformatie, innovatie, democratisering, branding, veiligheid en verduurzaming.

Betekenis van zorg

Maak de echte betekenis van uw zorg zichtbaar door de toezichtkracht van patiënten, hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers

Innovatie en ontwikkeling

Vergroot de slagingskans van innovatie door het ontwikkelproces om te draaien en sneller te ontdekken waar kansen liggen en waar het wringt

Inkoop sociaal domein

Krijg grip op het sociale domein door adaptief te besturen op basis van inzicht in waar publieke goederen goed doen en waar niet

w

Kwaliteit van diensten

Krijg zicht op de echte interacties in dienstverlening door het integreren van uw processen voor klanttevredenheid en medewerker beleving

w

Merkwaarde

Zie uw merk en leer uw producten kennen door de ogen van consumenten, retailers en ketenpartners

U

Veiligheid en waakzaamheid

Vergroot de impact van politie, bewaking of BI door het omarmen van de toezichtkracht van medewerkers, burgers, bezoekers en ondernemers

De 4vitae besturingsfilosofie vervangt uw vragenlijsten, productieplanning en kwaliteitsstandaarden

 

U gaat werken met èchte ervaringen en een gezonde, maar scherpe trialoog over de (morele) impact van uw organisatie

 

U gaat – naast economische en juridische aspecten – uw organisatie mede besturen op basis van inzicht in wat er ècht gebeurt in de praktijk

Adaptief besturen

4vitea helpt uw organisatie adaptief te besturen door continue en op grote schaal de intelligentie, toezichtkracht en creativiteit van uw eigen mensen, klanten, burgers, patiënten, enz. te betrekken. Adaptief besturen bereikt u door het doorlopen van de fasen opgave, context, evalueren, bedoeling en verantwoorden.

In de opgave fase bepaalt u  – samen met alle belanghebbenden – de opgave van uw organisatie door evaluatie van de invloeden van buiten en in uw organisatie. De resulterende organisatorische opgave is het narratief (verhaal) dat uw mensen ruimte geeft om het goede te doen voor anderen en zichzelf.

In de context fase vertalen business units, afdelingen, geledingen, teams, enzovoort – de organisatorische opgave naar hun eigen context: praktijken, markten, gebieden.

In de evalueren fase delen en duiden alle betrokkenen ervaringen. Zij worden hierdoor mede-toezichthouder op de organisatorische opgave. Ook  onderzoeken uw medewerkers en teams de samenhang, trends en nieuwe signalen in de collectieve ervaringen. Met de inzichten die zij daarbij opdoen kunnen uw medewerkers en teams zelf aanpassingen doen aan hun praktijken of het bedienen van markten of gebieden. 

In de bedoeling fase worden alle bedoelingen uit de praktijken samen getoetst op geformuleerde opgaven. Hieruit kan worden afgeleid in hoeverre de bedoeling en opgave van de organisatie overeenkomen.

In de verantwoorden fase wordt er intern verantwoording genomen voor eventuele verschillen. Bijvoorbeeld door aanpassingen te doen aan organisatorische opgave, organisatie, informatiestromen, werkwijze, enz.

Ook kan op basis van de geconstateerde bedoeling en het verschil met de opgave extern verantwoording worden afgelegd in een verantwoordings-trialoog tussen bestuur, interne toezichthouders (cliëntenraad, ondernemersraad, raad van toezicht) en externe toezichthouders en stakeholders.

Door veranderingen in de maatschappij en in uw eigen organisatie is het nodig om opgave en bedoeling continue te evalueren. Naast continue evalueren is het essentieel om ook periodiek de fasen opgave, context en bedoeling regelmatig te doorlopen. Bijvoorbeeld jaarlijks.

De bedoeling van een systeem is wat het doet
Niet wat het zegt dat het doet
En ook niet waar het voor ontworpen is te doen

Enkele van onze trajecten

Vrijheidsbeleving passagiers

De Nederlandse spoorwegen vroegen zich af of het beeld over vrijheid in TV-campagne “Waar ga jij naar toe vandaag” in de praktijk door reizigers zo werd ervaren. Ongeveer 700 reizigers vertelden over momenten van vrijheid of vrijheidsbeperking en duidden vervolgens de context, gevoelens en omstandigheden. Voor het eerst bleek het mogelijk om mee te reizen in een treinstel zonder aanwezig te zijn en toch te ontdekken wat daar gebeurt. Zo verraste het de NS dat de communicatie vanuit de “kop” een veel grotere invloed had op het vertrouwen van reizigers dan eerder werd aangenomen.

Anders verantwoorden verpleeghuiszorg

Reigershoeve, een woonzorgboerderij voor mensen met dementie, merkte dat het niet goed lukte om de echte betekenis van de zorg voor hun bewoners zichtbaar te maken naar zorgkantoor en inspectie. Op basis van ongeveer 100 door medewerkers, familieleden en vrijwilligers gedeelde en geduide ervaringen kwam de betekenis van zorg in beeld en gebruikt men dit zicht en inzicht nu om zowel intern als extern te verantwoorden.

Institutioneel geweld jeugdbeschermingsketen

Na afloop van een traject om via narratief evalueren inzicht te verwerven in de interactie-patronen tussen jeugdzorgmedewerkers en kinderen/jongeren/ gezinnen, kwam er een extra vraag om ‘cliënt-beleving’ in de jeugdbeschermingsketen te helpen duiden. 70 van de 1100 ervaringen bleken over deze keten te gaan. Op basis hiervan concludeerden betrokken beleidsmakers, professionals en ervaringsdeskundige cliënten samen dat er mogelijk sprake was van het systematische toevoegen van onveiligheid in de keten.

Vertelpunt passend onderwijs

In 2018 beloofde minister Slob de Tweede Kamer dat alle mensen die aanliepen tegen problemen bij vinden of geven van passend onderwijs contact met hem mochten opnemen. In gesprek gaan met 5.1 miljoen mensen is onhaalbaar en daarom werd een vertelpunt opgezet waar 5000 mensen hun ervaring deelden en duidden. Naast een veelheid aan ‘onpassend’ bleek er ook een klein deel passend. Kenmerkend was (a) dat passend lukte als de werkvloer de regels negeerde en (b) dat veel regels niet uit Den Haag kwamen maar door de samenwerkingsverbanden waren toegevoegd of zelfs niet bestonden.

Innovatieve voeding voor topsporters

Voedsel is voor topsporters cruciaal. Zij moeten weten wat ze eten. Producten ontwikkelen is voor deze markt erg lastig. Dat bleek toen voedsel-innovator TOP BV haar nieuwe eiwithoudende drank Re-Balance aanbod aan de sportkantine op Papendal. Het product bleek lekker, handig in gebruik, geschikt voor vele sporten. Toch verkocht het niet goed. De reden werd snel duidelijk uit de narratieven en warme data: Sporters willen “aantal gram eiwit per verpakking” zien, niet % eiwit per 100gram.

Gezinsgerichtheid in kinderziekenhuizen

Na 30 jaar accreditatie-bezoeken aan ziekenhuizen zette de Stichting Kind en Ziekenhuis in 2011 de knop om. Kinderen, jongeren en ouders die in een ziekenhuis komen, kunnen sindsdien vertellen over hun ervaringen. Sindsdien deden zij dat al 18.000 keer. Meestal is het allemaal dik op orde. Soms zijn echter aanpassingen nodig. Zo bleek het beter als artsen waarvoor geen kinderspecialisatie bestaat het contact met kinderen over te laten aan de verpleging. En ouders vertelden over ’s nachts rokende verpleegsters. Wat uiteindelijk herleid kon worden naar een overspannen hoofd van een afdeling

Track record

Trajecten

Klanten

Sectoren

Praktijken

Megatrends stellen geheel nieuwe eisen aan organisaties

Stakeholders vragen bestuurders, beleidsmakers, politici en toezichthouders om anders te besturen, organiseren en verantwoorden

4vitae vervult de behoefte van bestuurders voor een nieuwe besturingsfilosofie

TEAM

Harold van Garderen

Harold van Garderen

Narratief architect & sparring partner

Chemicus, complexiteitskundige en narratoloog. 35 jaar ervaring met modellering, werktuigbouwkunde, software architectuur, diensteninnovatie en organisatie-transformatie in het commerciële, publieke en maatschappelijke domein.
harold@vitae.nl
+31 6 2909 7305

Arno Terra

Arno Terra

Ontwikkelaar & facilitator narratieve oplossingen

Bedrijfskundige met ondergrond in anders/nieuw organiseren, productinnovatie, systeemtheorie, disease managent (ketenzorg) en zorgethiek. Langdurige ervaring met management consultancy, performance management en coaching. Expert op het gebied van kleinschalige woonzorgvormen in de langdurige zorg.
arno@4vitae.nl
+31 6 4760 5986

Doorpraten?

Gebruik dit formulier of mail naar info@4vitae.nl.