Raamwerk voor Narratief Evalueren en Verantwoorden

Het duurt iets langer dan gedacht. Nog een weekje geduld ongeveer

Iedereen kan bijdragen aan het goede

Met 4VITEA worden burgers, klanten, patiënten, bewoners, vrijwilligers en medewerkers allemaal toezichthouder op, onderzoeker én verbeteraar van producten en diensten. Zij delen (vertellen) over hun ervaringen en maken zo de betekenis van zorg of onderwijs zichtbaar en bespreekbaar.

4VITAE definieert op basis van deze (geduide) ervaringen de evaluatie en verantwoordingsprocessen van individueel, groep/team, organisatie en sectoraal tot landelijk niveau.

Inzicht in impact van democratische keuzes

Ook beschrijft 4VITEA hoe democratisch tot stand gekomen maatschappelijke opgaven via sectoren, organisaties, groepen/teams kunnen worden gerealiseerd vanuit een focus op  “het goede” (goed hier in morele zin, dus wat goed doet).

4VITAE biedt hiermee toezichthouders, inspecties en belangenorganisaties in alle sectoren handvatten bij het vernieuwen van verantwoordingspraktijken.

Optimale balans tussen privacy én inzicht.

De evaluatie en verantwoordingsprocessen van 4VITEA zijn nauwgezet ontworpen om optimale bescherming van privacy te waarborgen. De gebeurtenissen rondom #stopROM en de vele recente datalekken tonen de noodzaak daarvan aan.

Anderzijds biedt 4VITAE maximaal inzicht op de betekenis van zorg of onderwijs voor de ontvangers daarvan.

Dit wordt bereikt door het hard ontkoppelen van verantwoordingsprocessen en databases en het inbouwen van slimme checks-and-balances.

Voor publieke en commerciële organisaties

4VITAE kan worden toegepast voor

  • Het verantwoorden van het besteden van publieke middelen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoorden op basis van de werkelijke betekenis daarvan voor ontvangers en de impact die het heeft op de wereld  (hulpbronnen) en de maatschappij.

Solide wetenschappelijke basis

Dit is mogelijk omdat 4VITAE gebaseerd is op een unieke combinatie van resultaten en inzichten uit vier wetenschappelijke disciplines:

  • Management cybernetica (stuurmanskunst in organisaties)
  • Complexiteitskunde (adaptief vermogen sociale systemen)
  • Narratieve theorie (ontsluiten van betekenis uit verhalen en ervaringen, daarop reflecteren en vervolgens interveniëren of de eigen praktijk vernieuwen.
  • Filosofie en ethiek (aandacht voor goed leven, goede zorg, goed wonen, goed vervoer, enz.)

4VITEA is ontwikkeld door StoryConnect, marktleider in narratieve oplossingen.

Kunt u niet wachten?

Stuur een mail naar info@4vitae.nl. Of neem contact op met Arno Terra (‭06-47605986‬) of Harold van Garderen (06-29097305).