+31629097305 info@4vitae.nl

Zorg, ggz, herstel, welzijn, revalidatie en dementie

Warm besturen, evalueren en verantwoorden met zicht op de koude kant
Plan kennismakingNeem contact op

Zorg is mensenwerk. Mensen in de zorg hebben ruimte nodig om hun werk te kunnen doen. Daarna begint het grote vertrouwen. In veel organisaties ontbreekt echter de informatie en besturingswijze die daarvoor nodig is. Met controle en administratiedruk als gevolg.

4vitae lost dat op door het implementeren van drie nieuwe processen: Uitdagend leiderschap, samen evalueren en maatschappelijk verantwoorden. Deze processen voegen zogenaamde Warme Data aan uw besturingswijze die naadloos geïntegreerd wordt met uw bestaande koude data en cijfers. Daarmee krijgen managers en bestuurders grip op kosten én betekenis van uw team, afdeling of organisatie.

Dat is fijn voor patiënten/bewoners, medewerkers, bestuurders, toezichthouders én maatschappij.

Zicht op zorg met warme data

Warme data ontstaat als medewerkers en patiënten/bewoners die hun ervaringen met zorg vertellen en daarvan zelf de betekenis onderzoeken

 

Warme data geeft zicht op wat er gebeurt praktijk. En op wat de – vaak ongeziene of onverwachte – effecten zijn van zorg en behandeling op mensen

 

Warme data is daardoor zeer geschikt voor het managen, besturen en verantwoorden van zorg. Zeker als deze geïntegreerd wordt met koude data

Verpleegkundige met dossiermap en patienten van jong tot oud

Ziekenhuizen

De Monitor Volwassenzorg is een besturingsoplossing voor ziekenhuizen, klinieken en zorgregio’s om de warme / ethische / HR aspecten van zorg in beeld te brengen en te sturen.

Verpleegkundige met dossiermap en patienten van jong tot oud

Langdurige zorg

De Monitor Langdurige Zorg voor zorginstellingen en inspectie realiseert zelfsturing en verantwoording op warme menselijke zorg voor medewerkers en cliënten in langdurige en dementiezorg.

Foto van jonge vrouw die psychofarmaca gebruikt

Workshop Psychofarmaca

Krijg als GGZ instelling zicht op de effecten van het gebruik van Psychofarmaca door betekenis te ontdekken in digitaal gedeelde en geduide ervaringen van alle betrokkenen.

Foto van vertelnetwerk rond patiënt of hulpvrager

Inzet vertelnetwerk

Inzet van een vertelnetwerk rond patiënten/ hulpvragers voor, tijdens en na opname, behandeling of reïntegratie is een krachtige manier om herstel te versnellen en toezichtkracht/preventie te versterken.

Foto van familie en zorg/hulpverlener in de thuissituatie

Zicht op zorgeffecten

Toezicht op, managen van en verantwoorden van ambulante zorg en ondersteuning wordt versterkt door alle betrokkenen te laten vertellen over de betekenis van het krijgen of verlenen van zorg, hulp en ondersteuning.

Sail into the sunset

Verantwoording opgave

Samen Evalueren en Maatschappelijk Verantwoorden helpen zorgorganisaties maatschappelijke opgaven integraal te verantwoorden naar inspecties, ministeries en Tweede Kamer met warme én koude data.

Ons aanbod voor de zorg

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen bieden wij schaalbare oplossingen waarmee u continue grip heeft op de kosten én betekenis van zorg

 

Voor GGZ, herstel en welzijn organisaties bieden wij workshops en verteloplossingen om de impact van zorg, behandelingen, medicijnen en het leven van bewoners/hulpvragers/patiënten zichtbaar te maken

 

Voor productleveranciers en toezichthouders bieden wij innovatieve werkwijzen om zorgproducten en diensten te ontwikkelen, evalueren of de effecten ervan te monitoren

Hoe werkt het?

Na een gratis kennismakingsgesprek volgt een voortraject waarin we samen met u een plan maken voor vier de onderstaande stappen. Door onze participatieve aanpak krijgt u daardoor vaak ook al het eerste zicht op de zorgpraktijken en op de beelden die daarover leven in uw organisatie.

Uitdaging vaststellen

Warme Data zijn zeer geschikt om positieve en negatieve patronen zichtbaar en  ontwikkelingen te evalueren (op waarde schatten). Daarvoor is een scherpe formulering van de uitdaging van de organisatie nodig. Een zorgorganisatie voor dementerende mensen kwam bijvoorbeeld tot “iedereen iedere dag een fijne dag bezorgen”. Dit is het begin van Uitdagend leiderschap.

w

Samen evalueren

Niemand weet meer van de zorgpraktijk en haar impact dan patiënten/bewoners en medewerkers samen. Via samen evalueren maken zij samen de betekenissen van zorg zichtbaar.

U

Inzicht en aanpassingen

4vitae helpt managers en andere belanghebbenden met behulp van de warme data inzicht te krijgen in effecten en invloeden. Doordat de uitdaging ruimte geeft om te doen wat nodig is, kunnen managers de uitvoering continue bijsturen. 

Verantwoording en evolutie

Door combinatie van warme en koude data wordt integraal managen en besturen vanuit de uitdaging én sturen op doelen mogelijk. Deze acties en hun effecten worden achteraf zichtbaar gemaakt  in de verantwoording. Dit creëert eerst veiligheid voor alle betrokkenen en daarna transparantie naar toezichthouders en eventueel de politiek. Wij noemen dat Maatschappelijk Verantwoorden.

Vertrouwen is goed

 

 

Maar horen is beter

Een aantal van onze trajecten in zorg

4vitae helpt sinds 2010 zorgorganisaties met samen evalueren. De laatste jaren ondersteunen we ook het Uitdagend leiderschap en maatschappelijk verantwoorden van zorg, hulp, en ondersteuning.

Verder praten?

 

Ewout Kattouw

Ewout Kattouw

Business developer GGZ en herstel

Ewout Kattouw is uw contactpersoon voor GGZ, psychofarmaca en herstelcentra

Harold van Garderen

Harold van Garderen

Business developer zorg

Harold van Garderen is uw contactpersoon voor ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, dementie-instellingen en revalidatieklinieken

Afspraak maken of een vraag?