VITAE raamwerk

Vijf organisatiefuncties om om te gaan met complexiteit

Organisaties hebben uiteraard allerlei afdelingen om hun producten en diensten te realiseren. En er zijn meestal processen voor voor strategie, beleid, budget en marketing.

4vitae is geen organisatieadviesbureau. Wij adviseren niet om uw organisatie aan te passen en helpen ook niet mee om dat te realiseren. Wél kijken we aan het begin altijd naar het al dan niet aanwezig zijn van vijf functies. De VITAE functies.

Dat doen we omdat die functies nodig zijn om goed te kunnen werken met narratieven en warme data. En om de (bestaande) koude daar goed op aan te sluiten.

Door hier samen naar te kijken – vaak in de vorm van een vooronderzoek of verkenning – weten we zeker dat uw organisatie in de loop van de tijd beter uitgerust is om om te gaan met complexiteit en onzekerheid.

Vijf organisatiefuncties

Om goed om te gaan met complexiteit en onzekerheid zijn vijf organisatiefuncties nodig.

  • Verantwoorden – verantwoording nemen voor de eigen bijdrage aan het bereiken van de balans tussen bedoeling en opgave.
  • Intervisie – reflecteren over de bedoeling en opgave in de eigen context.
  • Toezien – op het realiseren van persoonlijke en collectieve bedoeling binnen de opgave.
  • Analyseren – van harde cijfermatige (big) data.
  • Evalueren – Betekenis geven aan patronen in combinaties van warme, narratieve en harde data vanuit meerdere perspectieven.
Vertellen, Inzicht, Beinvloeden, Evolueren

Versterk uw besturing, evaluatie en verantwoording met VITAE

Sommigen van de VITAE processen zijn wellicht al in meer of mindere mate aanwezig in uw organisaties, afdelingen, projecten of processen. 4vitae helpt u deze te ontwikkelen of te implementeren met onze oplossingen Uitdagend leiderschap, samen evalueren en maatschappelijk verantwoorden.