+31629097305 info@4vitae.nl

Evaluatie casemanagement hersenletsel

Weer op weg helpen van mensen en gezinnen na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Doorpraten?

De uitdaging

In beeld brengen wat de casemanager hersenletsel doet en dat betekent voor de mens met hersenletsel en zijn/haar naasten.

Klant

Casemanager hersenletsel bieden ondersteuning aan mensen met hersenletsel en/of hun naasten die in een complexe situatie zijn beland of zijn vastgelopen in hun zoektocht naar de juiste zorg of ondersteuning.

Aanpak

Casemanagers, zorgprofessionals, mensen met hersenletsel en hun verwanten hebben ruim 300 ervaringen gedeeld over waar casemanagement goed deed en waar niet. Eén voorbeeld van de duiding die vertellers gaven aan hun verhaal staat hieronder. De vraag gaat over het soort kennis dat casemanagers hersenletsel gebruiken. Eén narratief is daarin uitgelicht.

Wat bracht de casemanager in?

Soorten kennis

Bovenstaande grafiek is een Nederlandse vertaling van het ASHEN model voor soorten kennis:

  • Artefacts – Kennis in fysieke zaken als brochures.
  • Skills – Vaardigheden
  • Heuristics – Vuistregels
  • Experience – Ervaring
  • Natural talent – Talenten

Het is duidelijk te zien dat na professionele vaardigheden ook persoonlijke werk- of levenservaring veel werd ingezet.

Inzicht en impact

Alles bij elkaar genomen, werd zichtbaar dat de casemanagers inderdaad situaties vlot wist te trekken waar de mens met hersenletsel en zijn naaste(n) vastliepen. De casemanager bleek de smeerolie tussen het gezondheidssysteem, het sociaal domein en het thuissysteem te zijn. Hij/zij kon op basis van zijn ervaringskennis over het leven met hersenletsel, kennis van zorgsystemen en door relationeel aan te sluiten op het gezin van grote betekenis zijn voor deze kwetsbare mensen en hun gezinnen.