Evaluatie casemanagement hersenletsel

Doorpraten?

De uitdaging

In beeld brengen wat de casemanager hersenletsel doet en dat betekent voor de mens met hersenletsel en zijn/haar naasten.

Aanpak

Casemanagers, zorgprofessionals, mensen met hersenletsel en hun verwanten hebben ruim 300 ervaringen gedeeld over waar casemanagement goed deed en waar niet.

Inzicht en impact

Zichtbaar was dat de casemanager inderdaad vlot wist te trekken waar de mens met hersenletsel en zijn naaste(n) vastliepen. De casemanager bleek de smeerolie tussen het gezondheidssysteem, het sociaal domein en het thuissysteem te zijn. Hij/zij kon op basis van zijn ervaringskennis over het leven met hersenletsel, kennis van zorgsystemen en door relationeel aan te sluiten op het gezin van grote betekenis zijn voor deze kwetsbare mensen en hun gezinnen.