Zicht op het alledaagse bij dementie

De uitdaging

De bestuurders van de Reigershoeve ervoeren dat er bij het verantwoorden en het toezicht vanuit IGJ de naruk lag op een papieren en instrumentele werkelijkheid. Hun wens was om dat wat er iedere dag gedaan wordt en wat dat betekent voor mensen met met dementie en hun verwanten uitgangspunt zou worden bij het voeren van verantwoordingsdialogen, bij toezicht vanuit IGJ en bij gesprekken met het Zorgkantoor.

Aanpak

Medewerkers en verwanten zijn gaan vertellen over waar zij zagen dat zorg goed deed en waar niet. Ook beantwoorden zij vragen over hun vertelde ervaring. Zowel vertellingen als antwoorden zijn vormen van warme data. Vervolgens werden er in de warme data patronen zichtbaar die iets zeggen over hoe en wat de Reigershoeve doet. Die patronen waren de input voor een verantwoordingsdialoog waarbij de bestuurders, de Raad van Toezicht, de cliƫntenraad, het Zorgkantoor en IGJ bij aanwezig waren.

Inzicht en impact

De betrokken partijen gaven aan de warme data (narratieven en antwoorden) inderdaad meer zicht gaven op hoe het er echt aan toe gaat. En op wat dat betekent voor de bewoners, hun verwanten en medewerkers. De mensen van de cliƫntenraad gaven aan aan dat ze het zo fijn vonden om niet alleen vanuit hun eigen ervaring te praten maar dat de ervaringen van meerdere verwanten in beeld kwamen.

Highlights klanttrajecten

4vitae heeft sinds 2006 ruim 160 trajecten van publieke, private en maatschappelijke organisaties ondersteunt. Hieronder staan een aantal van de highlights.

Effecten psychofarmaca

Effecten psychofarmaca

Evaluatie anders zorgen

Evaluatie anders zorgen

Casemanagement hersenletsel

Casemanagement hersenletsel

Zicht op jeugdbescherming

Zicht op jeugdbescherming

Zicht op dementie

Zicht op dementie

Vrijheidsbeleving treinreizigers

Vrijheidsbeleving treinreizigers

Effecten nieuwbouw op werk/leef balans

Effecten nieuwbouw op werk/leef balans

Concept-ontwikkeling Volsmaakt

Concept-ontwikkeling Volsmaakt

Gezinsgerichte zorg ziekenhuizen

Gezinsgerichte zorg ziekenhuizen

Schaduwrapportage VN-verdrag inclusie

Schaduwrapportage VN-verdrag inclusie

Marktpotentie geprinte chocolade

Marktpotentie geprinte chocolade