Gezinsgerichte kindzorg ziekenhuizen

18.000+ kinderen, ouders en zorgprofessionals vertellen hoe zij die realiseren of ervaren
Plan kennismakingMeer weten?

De uitdaging

Na 30 jaar actief lobbyen voor het vergroten van de gezinsgerichtheid van zorg op kinderafdelingen van ziekenhuizen had de stichting Kind en Ziekenhuis in 2009 haar doel bereikt. Alle ziekenhuizen in Nederland hadden het Smiley Keurmerk. De hoogste tijd voor de volgende stap: van keurmerk naar merkkeuring door kinderen, jongeren en gezinnen zelf.

Aanpak

Door nauwe samenwerking tussen een aantal leidende kinderafdelingen van ziekenhuizen, de Stichting Kind en Ziekenhuis en 4vitae werd de de Gouden Smiley merkkeuring ontwikkeld. Kinderen, jongeren en ouders vertellen tijdens (dag) opname in het ziekenhuis of na bezoek aan een poli of eerste hulp in de Ervaringsmonitor:Er is ook een deelpunt voor medewerkers dat periodiek wordt ingezet om verhalen van personeel over hoe het hen lukt (of niet) om gezinsgerichte zorg te leveren. Beiden vertellen niet alleen hun verhaal, maar beantwoorden ook vragen over bijvoorbeeld wie beslissingen nam, het onderwerp van het verhaal, over gevoelens, over zorgwijze van medewerkers. Zo worden zijn toezichthouders op de zorg.

Inzicht en impact

Sinds 2011 worden maandelijks enige tientallen tot honderden ervaringen per ziekenhuis gedeeld. In totaal nu al ongeveer 20 duizend. Deze worden direct aan de ziekenhuizen ter beschikking gesteld zodat zij snel kunnen inspelen op wat gezinnen en kinderen vertellen. De ervaringen en antwoorden worden ook verwerkt tot drie Smiley StoryReports per ziekenhuis per jaar.

De SmileyReports bevatten alle verhalen (achter ieder puntje in de driehoek zit een verhaal) en alle antwoorden, bijvoorbeeld in dit geval thema en afdeling.

De SmileyReports wordt door de Stichting Kind en Ziekenhuis – daarbij geholpen door onze narratieve experts – gebruikt om de geleverde zorg te evalueren op gezinsgerichtheid. Positieve ontwikkelingen, maar ook andere constateringen worden vervolgens besproken en waar nodig worden veranderingen afgesproken die vervolgens weer zichtbaar worden in de ervaringen. Zo kan Kind en Ziekenhuis grip houden op de kwaliteiten die nodig zijn voor gezinsgerichte zorg.

Er zijn in deĀ  loop van de jaren al vele signalen en constateringen gedaan. En dus ook vele aanpassingen. Zo kwamen er speciale prikzusters voor de kinderafdelingen en kregen verpleegkundigen te leiding in gesprekken tussen kind, ouders en specialisten die weinig op de kinderafdeling komen.