Evaluatie anders zorgen

Zicht op het werk van jeugdteam in de regio Zuid-Holland Zuid
Doorpraten?

De uitdaging

De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid verzorgt de toegang en ondersteunt jeugd/wijkteams voor Dordrecht en omringende gemeenten. In 2020 is gestart met het het programma Anders Zorgen / Budgetbewust Werken. De Stichting vroeg 4vitae te helpen het programma op narratieve wijze te evalueren en verantwoorden naar de gemeente.

Aanpak

Jeugdteamprofessionals hebben over 50 casussen vertelt en deze vertellingen geduid door daar vragen over te beantwoorden. Vervolgens is er een interactief narratief dashboard gemaakt om de antwoorden en de onderliggende ervaringen te ontsluiten.

4vitae selecteerde uit de duizenden mogelijke combinaties de voor de opgave meest relevante opvallende patronen en verwoorde deze op neutrale wijze voor directie en management..

Inzicht en impact

Door actief onderzoek van de patronen / ervaringen stelden directie en management vast dat focus op goede zorg, als zorg die goed doet, hand in hand gaat met kostenbesparingen.

Het door de professionals laten maken van kostenafwegingen en laten werken met scenario’s leidde ertoe dat de jeugdteamprofessionals creatiever werden in het creëren van oplossingen.

Ook werd inzichtelijk waar extra kostenbesparingen gerealiseerd worden en hoe juist extra kosten ontstaan. Tenslotte werd de betekenis van begrippen als “lange termijn perspectief” en “eigen regie” aangescherpt.

Download gratis Whitepaper "versterken van invloed van inwoners op beleid in het sociaal domein

Samen evalueren als verbinding tussen Uitdagend leiderschap en maatschappelijk verantwoorden van publieke goederen

Gefeliciteerd. Je bent ingeschreven.