Evaluatie Passend Onderwijs

Vergroten van het oplossend vermogen van onderwijsregio's

De uitdaging

Minister Slob beloofde in 2018 aan de Tweede Kamer dat iedereen Рouders, leerlingen en onderwijspersoneel Рcontact met hem mocht opnemen als ze tegen barri̬res aanliepen bij het vinden of realiseren van Passend Onderwijs.

Omdat het ging over ruim 5 miljoen mensen werd 4vitae gevraagd om zoveel mogelijk mensen daarover te laten vertellen en met hun kennis en inzichten het oplossend vermogen van regionale samenwerkingsverbanden te vergroten.

Vijfduizend vertelde ervaringen en zes grote regionale bijeenkomsten verder volgde een helder rapportage aan de Tweede Kamer.

Aanpak

De landelijke vertelkamer Passend Onderwijs werd ontwikkelt en grootschalig verspreid via Facebook omdat het ministerie, onderwijsregio’s en scholen geen tijd hadden of geen contactgegevens hadden. Ongeveer 5000 mensen waarvan ongeveer 3000 ouders en leerlingen deelden hun ervaringen.

Inzicht en impact

Met behulp van de antwoorden over de ervaringen werden signalen en patronen gevonden in de warme data die duidden op het wel dan wel niet realiseren van passend onderwijs. Zes onderwijsregio’s organiseerden een bijeenkomst om samen met de minister te onderzoeken waar het knelde en waar oplossingen gevonden waren. In deze bijeenkomsten met ongeveer 40 mensen per regio werden ook voorstellen gemaakt het oplossend vermogen van de eigen regio te verbeteren.

In ongeveer 6% van de ervaringen was sprake van passend onderwijs. Door evaluatie van de bijbehorende patronen kon zichtbaar worden gemaakt hoe ouders, familie en scholen samen het lukte om passend onderwijs te realiseren.

Alle inzichten werden verwerkt in de Kamerbrief over voortgang en evaluatie passend onderwijs van juni 2019