Schaduwrapportage VN-verdrag inclusie

De uitdaging

De Coalitie voor Inclusie heeft in Nederland de taak om regelmatig aan de VN een schaduwrapportage te sturen over de stand van zaken rondom inclusie van mensen met een beperking. De Coalitie wil hiervoor veel ervaringen van mensen met een grote diversiteit aan beperkingen meenemen. Het vertelpunt VN verdrag is sinds 2011 een online. De teller staat op ruim 600.

Aanpak

Samen met de opdrachtgevers Per Saldo, LVB, LPGGZ en Ieder(in) vertellen mensen met een beperking hun ervaringen in bijeenkomsten van ongeveer 10-15 personen. Die ervaringen leveren niet alleen de eerste inzichten, ze worden ook gebruikt om het vertelpunt VN verdrag te ontwikkelen en bij de tijd te houden. Het vertelpunt helpt instellingen, belangengroepen en individuele burgers om hun verhaal over inclusie of exclusie te vertellen: over wonen, werk, tijdens vervoer, bij het uitgaan. Ook geven vertellers aan over welk thema zij vertellen, wie er betrokken is, hoe het voelt voor de verteller, over locaties. enz.

Inzicht en impact

In de antwoorden kunnen patronen en signalen worden ontdekt. Bijvoorbeeld dat mensen die lang in instellingen zitten extra barrières ondervinden bij het weer deelnemen aan de samenleving. Een ook rondom vervoer, uitgaan en werk worden steeds onbekende barrières zichtbaar.

Een groep betrokken onderzoekers en bestuurders onderzoekt de gevonden patronen, signalen en barrières. Zij komen zo tot inzicht in het ontstaan daarvan. Ook ontwikkelen zij voorstellen voor beleidsaanpassingen van instellingen en overheden. Voorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en oplossen van exclusie of het bevorderen van inclusie. Hun bevindingen en voorstellen worden iedere vier jaar verwerkt in de schaduwrapportage aan de VN.

Highlights klanttrajecten

4vitae heeft sinds 2006 ruim 160 trajecten van publieke, private en maatschappelijke organisaties ondersteunt. Hieronder staan een aantal van de highlights.

Effecten psychofarmaca

Effecten psychofarmaca

Evaluatie anders zorgen

Evaluatie anders zorgen

Casemanagement hersenletsel

Casemanagement hersenletsel

Zicht op jeugdbescherming

Zicht op jeugdbescherming

Zicht op dementie

Zicht op dementie

Vrijheidsbeleving treinreizigers

Vrijheidsbeleving treinreizigers

Effecten nieuwbouw op werk/leef balans

Effecten nieuwbouw op werk/leef balans

Concept-ontwikkeling Volsmaakt

Concept-ontwikkeling Volsmaakt

Gezinsgerichte zorg ziekenhuizen

Gezinsgerichte zorg ziekenhuizen

Schaduwrapportage VN-verdrag inclusie

Schaduwrapportage VN-verdrag inclusie

Marktpotentie geprinte chocolade

Marktpotentie geprinte chocolade