Warme oplossingen

Voor commerciële, maatschappelijke en publieke organisaties

Warme processen helpen bij een breed scala aan uitdagingen. Overal waar mensen net zo belangrijk – of zelfs belangrijker – zijn als cijfers helpen warme processen om meer balans te brengen in het besturen of managen op warme en koude aspecten.

Maak een afspraak

Gebundelde oplossingen

In de praktijk zijn de meeste van onze klanten actief in het sociaal domein, onderwijs, zorg, welzijn, publiek bestuur, beleid, innovatie of veiligheid. De ervaring die we daarbij hebben opgedaan is nu gebundeld in vijf oplossingen:

Sociaal domein & onderwijs

Warme data is essentieel voor beleidsevaluatie, monitoring, zorglandschap-innovatie en verantwoorden Wmo, participatiewet, jeugdwet en (passend) onderwijs. Lees meer ….

Zorg, GGZ & welzijn

Wij helpen ziekenhuizen, GGZ/herstel instellingen, welzijnsorganisaties en dementiezorg impact zichtbaar te maken, te verantwoorden en daarop te besturen. Lees meer ….

Innovatie & marketing

Wij helpen uw gebruikers, toeleveranciers, afnemers en klanten te betrekken bij innoveren van producten en diensten. Voor feedback, business intelligence, dienstinnovatie en marketing is de participatieve aanpak superieur.

Veiligheid & beveiliging

Wij bouwen menselijke toezichtnetwerken gericht op vroegtijdig signaleren en pareren van sluipende gevaren rondom ethiek, veiligheid, beveiligen, terrorisme, diefstal en ondermijning die gemist worden door Big Data, tekstmining en AI.

Beleidsvorming & evaluatie

Met participatieve beleidsevaluatie, omgekeerde beleidsvorming en vooraf evalueren maakt uw beleid een zachte landing in de praktijk. Lees meer …

Zoekt u iets anders?

Naast deze oplossingen heeft 4vitae brede ervaring met het ontwikkelen van nieuwe en hergebruiken van bestaande participatie-toepassingen. Heeft u een probleem of wens waarbij participatie mogelijk kan helpen? Neem dan contact op ….

Trajecten sinds 2005

Sectoren

Landen

Narratieven

Doorpraten of een vraag?

Of stel hem hier ...