Oplossingen

Die organisaties wendbaar maken én grip versterkten

Maak kennis met de oplossingen van 4vitae

Organisaties hebben als nooit tevoren te maken met complexiteit en onzekerheid. Naast globalisering en een voortdurende roep om meer transparantie ligt de legitimiteit van veel organisaties – publiek, maatschappelijk en commercieel – onder het vergrootglas. Ook innoveren, transformeren en leren zijn vitaal om te overleven, hetzij letterlijk, hetzij figuurlijk.

Voor deze uitdagingen zijn kille cijfers waarmee de meeste organisaties bestuurd worden niet het antwoord. Het gaat immers om vragen als:

 • Draagt de organisatie wel bij aan een duurzame samenleving en het welbevinden van werknemers?
 • Kunnen we de impact van onze producten en diensten wel maatschappelijk verantwoorden?
 • Draagt het uitgeven van publieke middelen wel bij aan het goede leven van mensen?
 • Hoe zorgen we dat de benodigde transformatie op gang komt en blijft?
 • Hoe besturen we ons innovatieprogramma als succes pas achteraf meetbaar is in de cijfers?

4vitae biedt oplossingen waarmee klanten wel antwoorden krijgen op deze vragen door kennis en intelligentie van mensen binnen en buiten uw organisatie centraal te stellen.

 

Megatrends stellen geheel nieuwe eisen aan organisaties

Stakeholders vragen bestuurders, beleidsmakers, politici en toezichthouders om anders te besturen, organiseren en verantwoorden

4vitae vervult de behoefte van bestuurders voor een nieuwe besturingsfilosofie

Meer weten? Neem contact op ...

Participatief evalueren

Participatief evalueren is een gestructureerde benadering om de hele organisatie en haar omgeving te betrekken bij het zichtbaar maken van de bedoeling:

 • wat de organisatie écht doet. Haar betekenis voor medewerkers, klanten of andere belanghebbenden.
 • wat er binnen of buiten een organisatie gebeurd. Bijvoorbeeld bij gebruikers, in een markt of in technologie.
 • waar weerstandspatronen zitten en waar afwijkende waardepatronen ontstaan.

Daardoor komen verschillen aan het licht met wat het systeem (organisatie, project, team, enzovoort) zegt dat het doet, denkt dat het doet en waarvoor het ontworpen is te doen.

Participatief evalueren maakt de warme kant van organisaties, innovaties of transformaties zichtbaar, bespreekbaar en bestuurbaar.  Lees meer over participatief evalueren ….

Wat kun je allemaal participatief evalueren?

Participatief evalueren met VIBE is als een soort Zwitsers zakmes. Het is onder andere bruikbaar voor:

 • Besturing evalueren. Waaronder ook opgaven opstellen of bijstellen.
 • Beleid evalueren en herijken. Bijvoorbeeld voor een focusverschuiving van inkoop naar ecologisch (beheer)
 • De bedoeling (ook wel impact genoemd) van diensten (waaronder ook zorg en hulp) zichtbaar maken.
 • Agile innoveren / sneller producten ontwikkelen.
 • Organisatie-transformaties monitoren.
 • Kenniscreatie, distributie en hergebruik optimaliseren.
 • Verschillen tussen opgave en bedoeling verantwoorden.

Alle toepassingen bevorderen overigens een of meerdere vormen van participatie. Van medewerkers. Van inwoners, burgers. Van patiënten. Van experts. Van leden of achterbannen.

Opgavematig besturen

Opgavematig besturen is een verfrissende manier van besturen op basis van de intelligentie, ervaring, kennis, waarnemingsvermogen en toezichtkracht van mensen.

Centraal daarin staan opgaven. Een opgave beschrijft wat beoogt wordt zonder doelen te formuleren. Een opgave geeft enerzijds ruimte aan de organisatie om te doen wat nodig is en anderzijds de plicht het gesprek aan te gaan over het al dan niet realiseren van opgave. Lees meer over opgavematig besturen  ….

Maatschappelijk verantwoorden

Maatschappelijk verantwoorden is het proces waarmee organisaties intern en extern het gesprek aangaan over verschillen die zij zelf constateren tussen de opgave die zij hadden en de bedoeling die zij realiseren.

Deze dialogen verlopen vanaf de maatschappij/werkvloer (gezinnen, wijken, teams, afdelingen, organisaties, business units, sectoren) tot in de organisatorische en/of democratische besluitvormingsprocessen. Lees meer over maatschappelijk verantwoorden.

4vitae biedt oplossingen voor participatief onderzoeken, leren, innoveren, besturen en verantwoorden.

4vitae maakt daarmee impact van publieke, maatschappelijke en private middelen zichtbaar en beheerbaar.

Meer weten? Neem contact op ...

Onze visie: maatwerk, participatie, ondersteuning en solide wetenschap

4vitae levert voor altijd een maatwerkoplossing waarbij uiteraard zoveel mogelijk bestaande kennis en bestaande oplossingen wordt hergebruikt. Onze participatieve ontwikkelwijze sluit naadloos aan bij de wens tot participatieve besturing, evaluatie en verantwoordingsprocessen.

Onze backoffice ondersteunt met zowel technische- als informatie-diensten. Daarnaast trainen wij uw medewerkers en ondersteunen directies middels consultancy en coaching.

Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op een sterk wetenschappelijk fundament: narratologie, complexiteitstheorie, stuurmanskunde en (zorg)ethiek.

Ontwikkelen van een oplossing

Het ontwikkelen van een oplossing en in het bijzonder het delen & duiden vergt een uitgebreid ontwerpproces (interviews met bestuurders, rapporten, aanbestedingsdocumenten, wetenschappelijk literatuur, de eerste vertelde ervaringen). Ook de fasen inzicht, beslissen en evolueren vergen ontwerp en ontwikkeling.

Net als ieder ander systeem of proces vergt een narratieve oplossing continu onderhoud en ontwikkeling. Alle elementen (technisch, inhoudelijk en procesmatig) moeten regelmatig worden aanpast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen/inzichten. Bijvoorbeeld veranderingen in de opgave, in de maatschappij, de markt, uiteraard ook in de eigen organisatie of bij toezichthouders.