Een ecologie is een samenleving van organismen (mensen, planten, dieren, organisaties). Een kenmerk van een ecologie is dat er vele onderlinge interacties en invloeden zijn. Er is geen centrale leiding. Er is lokale kennis of lokale verschillen in middelen. In een ecologie zijn ook processen actief die zich afspelen tussen een groot aantal organismen (ook wel actoren genoemd). Deze processen zijn vaak diffuus, niet zichtbaar of specifiek gemaakt. Dit soort processen zijn ook weer een actor in het systeem.

In de 4vitea management benadering zijn individuele narratieven belangrijk, maar ook de interacties tussen mensen (handelingen, acties zijn ook een narratief). Ook de genoemde diffuse processen spelen een grote rol in de narratieve ecologie van organisaties.